Nyhedsbrev juli 2022

Pligtig bogføringsbeskrivelse pr. 1. juli 2022

Jeg har tidligere skrevet om den pligtige bogføringsbeskrivelse som skulle have været trådt i kraft den 1. juli.

Men frister, hvor det er det offentlige der skal medvirke til at fristen overholdes, har det med at blive udskudt.

Også denne gang.

Derfor har Erhvervsstyrelsen lagt følgende ud på deres hjemmeside den 21. juni 2022:

Kravet om beskrivelse af it-systemer til bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale m.v.  er erstattet af den nye § 6 med et forenklet krav om en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer, herunder procedurer for løbende registrering af transaktioner og betryggende opbevaring af regnskabsmateriale. I skal også beskrive hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for det.

Men det er ikke længere et krav, at I nærmere skal beskrive hvilke eventuelle it-systemer I har anvendt til bogføring. Det skyldes, at der med bogføringsloven indføres generelle krav til digitale bogføringssystemer, som træder i kraft i de kommende år.

Det nye krav om procedurebeskrivelser gælder ikke alle bogføringspligtige virksomheder, foreninger m.v., men kun dem, der er enten

  • er pligtige til at aflægge en årsrapport efter årsregnskabsloven eller,
  • har en nettoomsætning over 300.000 kr. to år i træk.

 
Erhvervsstyrelsen er ved at udarbejde en skabelon, som kan være en hjælp til korrekt beskrivelse af jeres bogføringsprocedure. Skabelonen vil indeholde de elementer, som I skal have taget stilling til i jeres beskrivelse. Ved at udfylde skabelonen, kan I sikre jer, at beskrivelsen opfylder kravene i loven.

Det er forventningen, at skabelonen og vejledende information offentliggøres her på siden i starten af efteråret 2022.

Det betyder, at I først skal efterleve kravet om en procedurebeskrivelse i jeres førstkommende nye regnskabsår – eller indkomstår, hvis I ikke aflægger en årsrapport – efter skabelonen er offentliggjort. ”.

Jeg må således lykkeligt konstatere, at kravet om udarbejdelse er udsat indtil skabelonen fra Erhvervsstyrelsen er offentliggjort.

 

Skema 05.021 – selvangivelse af kontrollerede transaktioner

Dette område beskrev jeg tilbage i mit nyhedsbrev for juli måned 2021: https://he-revision.dk/nyhedsbrev-juli-2021/

Det handler om dig som person, der ejer et selskab, hvor du har bestemmende indflydelse.

Du skal indsende et skema, hvor du beskriver de transaktioner der har været mellem dig og dit selskab. Det kan være at dit selskab bor til leje i din private ejendom. Det kan være at dit selskab har en mellemregning med dig. Og betaler dig renter.

Indberetningen blev til og med indkomståret 2020 løst via en Excel-udgave af skema 05.021. Hvis jeg ikke havde adgang til dine personlige skatteoplysninger sendte jeg skemaet til dig, så du selv kunne uploade det på skat.dk.

Fra og med 2021 har Skattestyrelsen indført et nyt system. Og omdøbt skemaet til 04.021 for dermed nu at vise, at skemaet er en del af det personlige selvangivelsesforløb.

Indberetningen er nu online. Men med den store fordel, at jeg ikke behøver koder eller adgang. Jeg kan bare udfylde og indsende.

Jeg har derfor for dig, som har bestemmende indflydelse i dit eget selskab, udfyldt og indsendt disse oplysninger på dine vegne.

Hvis du ønsker kopi af skemaet med de indsendte oplysninger, siger du til.

 

Spanien

Som du måske ved, har Stine og jeg i et par år haft en lejlighed i Sydspanien. Dér har vi indrettet med hjemmekontor, så vi kan løse alle de opgave og problemer du måtte ringe eller skrive til os om.

Da vi af hensyn til vores hunde kører i bil frem og tilbage, forsøger vi at samle vores ophold i det sydspanske i flere sammenhængende uger.

Sommetider kan du have et behov for at besøge os på kontoret. Opholder vi så så i Spanien, kan sådan et møde jo være lidt vanskeligt.

Men skal vi ses, kan det jo altid være via Teams, Zoom eller Google Meet.

Jeg bliver ofte i telefonen spurgt: ”hvor er I henne lige nu?”. ”Er I kommet hjem?”

Derfor har jeg nederst på vores hjemmeside https://he-revision.dk/ placeret et lille blafrende flag. Er det spansk er vi i Spanien. Er det dansk, så er vi hjemme.

At vi er i Spanien, er aldrig det samme som, at du ikke må ringe eller skrive. Du er altid velkommen til at tage fat i os.

Ser du en lille bil nederst på min hjemmeside og altså ikke noget flag, har du ramt en af de dage hvor vi tager selve køreturen. Og hvor det er lidt vanskeligere for os at svare mails og udarbejde årsregnskaber.

 

Med håbet om en fortsat god sommer.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.