Revisors arbejde – overordnede retningslinjer

Vi har rigtig mange kunder, der spørger:

Hvad betaler jeg egentligt min revisor for, når jeg alligevel står med hele ansvaret selv?

Måske genkender du denne beskrivelse af revisionsarbejdet

  1. Du afleverer materialet til revisor.
  2. Revisor gennemgår materialet og udarbejder regnskabet eller selvangivelsen.
  3. Men … revisor fraskriver sig ethvert ansvar i sin erklæring.
  4. Derudover kan du blive bedt om at skrive under på, at regnskabet (som du betaler revisor for at lave) er helt igennem rigtigt

Ikke så sært, at man kan være skeptisk. Det bliver mere logisk, når man ved, at revisors arbejde bestemmes af hvilken regnskabsydelse, man køber. Revisors ydelser eller hyldevarer går fra Revision over Udvidet gennemgangReview, Assistance til Ingen erklæring. Se oversigten:

Rul til siden på mobilenheder for at se hele oversigten 

 

Revision

Udvidet gennemgang

Review

Assistance

Ingen erklæring

Udtrykker revisor sikkerhed for at regnskaber er i orden?

+

+

+

%

%

Må revisor stole på de oplysninger som kunden kommer med?

%

+1

+1

+1

+

Må/skal revisor i sin erklæring fortælle om kundens økonomiske, skatte- og regnskabsmæssige lovovertrædelser?

+2

+2

%3

%3

%3

Må/skal revisor i sin erklæring fortælle, hvis regnskabet er behæftet med væsentlige fejl?

+

+

+

%

%

Må revisor fortsætte med opgaven, hvis regnskabet er behæftet med væsentlige fejl?

+

+

+

%

+

Må revisor medvirke – gennem rådgivning og sit arbejde til ulovligheder og økonomisk kriminalitet?

%

%

%

%

%

Skal kunden underskrive en selvstændig erklæring over for revisor?

+4

+4

+4

+

%

Note:

  1. Revisor skal bruge sin faglige kritiske sans på de oplysninger revisor får præsenteret.
  2. Revisor har pligt til at oplyse i sin erklæring, hvis lovgivningen er overtrådt så ledelsen kan straffes.
  3. Revisor vil overtræde sin tavshedspligt, hvis overtrædelserne nævnes i erklæringen.
  4. Revisor kan ikke udarbejde et bedre regnskab, end ud fra de oplysninger han/hun modtager.
    Derfor skal kunden afgive en erklæring om, at alle relevante og nødvendige oplysninger er tilgået revisor.