Revisortitlen

”Revisor” er ikke en beskyttet titel. Alle, der mener at have en smule kendskab til tal og bogføring, kan åbne en revisorvirksomhed. Herefter kan ”revisor” gå i gang med at hjælpe kunder med tal- og regnskabsproblemer.

Men i Danmark er to revisortitler beskyttet af lovgivningen:

· Registreret revisor

· Statsautoriseret revisor

Både den registrerede og den statsautoriserede revisor har solide og alsidige økonomiske uddannelser bag sig. Begge skal ifølge loven forsikre sig for at kunne godtgøre tab for en kunde, der lider økonomisk tab som følge af revisorassistance.

Loven kræver også, at de to typer revisorer fører nøjagtigt regnskab med den anvendte tid. Kunden kan således til enhver tid bede om en specifikation over timeforbruget. Det giver en utilfreds kunde mulighed for at klage til en officiel instans, der vurderer tidsforbruget i forhold til opgavens omfang.

Arbejdsopgaverne for registrerede revisorer og statsautoriserede revisorer kan være sammenfaldende, men deres typiske kunder er forskellige:

Den registrerede revisor betjener hovedsagligt mindre og mellemstore virksomheder, anparts- og aktieselskaber, interessentskaber, skoler, boligforeninger og lignende.

Den statsautoriserede revisor betjener ofte større virksomheder, banker, kommuner og andre offentlige virksomheder.