Regnskaber

Vi udarbejder de årsregnskaber og årsrapporter, kunden har brug for.
Ikke alle selvstændige har brug for et egentligt årsregnskab.

Driver kunden sin virksomhed igennem et selskab, er der krav om et årsregnskab/årsrapport. Denne årsrapport skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Det klarer vi også som en del af arbejdsgangen.

Men er kunden en enkeltmandsvirksomhed, er der fra lovens og Skattestyrelsen side ikke krav om et årsregnskab. Hvis kundens bank er ligeglad med at få tilsendt et årsregnskab, kan kunden i mange tilfælde nøjes med en bogføringsbalance, der ligger til grund for sin selvangivelse.

Er man kunde hos os, aftaler vi hvilke regnskaber kunden helt præcis har brug for.

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.