Ny bogføringslov og udbetalingsgrænse på skattekontoen

Jeg skriver til dig angående muligheden for at sætte overskydende likviditet ind på skattekontoen.
Og yderligere den nyeste information om den nye bogføringslov.

 

Ny udbetalingsgrænse på skattekontoen.
Det ser ud til at det nu er slut med at have overskydende likviditet i store mængder parkeret på virksomhedens skattekonto.

Der er fremsat lovforslag, der sætter den 15. juni 2022 som dagen hvor grænsen på skattekontoen sættes ned til de oprindelige kr. 200.000.

Hvordan det rent faktisk sker; om grænsen nedsættes til kr. 0, hvorefter du selv skal forhøje til kr. 200.000 eller om grænsen nedsættes til kr. 200.000 vides ikke i skrivende stund.

Men du skal nok forberede dig på, hvis du har store beløb stående på skattekontoen, en udbetaling efter den 15. juni.

Jeg opfordrer dig til at holde øje med saldo og udbetalingsgrænse omkring den 15. juni. Jeg vender tilbage når jeg kender flere detaljer.

 

Ny bogføringslov
Den nye bogføringslov er nu vedtaget. Og den medfører omfattende ændringer i 2024 og 2026. Men der er også visse ændringer som gælder allerede fra 1. juli 2022, og som kræver arbejde nu.

Hvad gælder 1.7.2022?
Definition på ”regnskabsmaterialet” er udvidet til også at omfatte grundlag for ledelsesberetning/noter/skøn samt dokumenter som tilsvarer revisionsprotokollat. Eksempel: Beregningen af antal ansatte til regnskabet, er nu regnskabsmateriale.

 • Bogførings- og opbevaringsbeskrivelse (systembeskrivelse) skal foreligge, inkl. navne på ansvarlige.
 • Afstemninger skal foretages senest på tidspunkt for frister for indberetning.
 • Hvis virksomheden ophører med bogføringspligten skal den sidst fungerende ledelse sørge for betryggende opbevaring af regnskabsmaterialet. Ved skift af ledelse, har fratrædende ledelse pligt til at overlevere regnskabsmateriale til ny ledelse.
 • Ny kontrolmulighed for Erhvervsstyrelsen til at kunne udføre kontrol af virksomheder der ikke har aflagt regnskab endnu, samt virksomheder der har fravalgt revision. Erhvervsstyrelsen kan give påtale, påbud, kræve regnskabsmateriale indsendt og kræve erklæring fra godkendt revisor om virksomhedens overholdelse af (bogføringsloven), indsendt.
 • Mulighed for tvangsopløsning hvis Erhvervsstyrelsens krav om påbud og indsendelse af regnskabsmateriale ikke overholdes.
 • Forhøjede bødestørrelser 10-250 tkr. for små og 1,5 mio. kr. for store virksomheder. Der er graduering derimellem.

 
Ikrafttræden
Man forventer at nedenstående regler for regnskabspligtige (hovedsageligt selskaber) igangsættes i 2024. Og andre erhvervsdrivende, jf. nedenfor, i 2026. Der er hjemmel til igangsætning efter omsætningsgrænser, således at fx store virksomheder igangsættes først. Det er dog en forventet tidsplan, så man skal ikke blive overrasket over ændringer.

Hvad gælder 1.1.2024 for selskaber mv.?

 • Krav om digital bogføring i et digitalt bogføringssystem.
 • Krav om digitalt bogføringssystem, godkendt af Erhvervsstyrelsen. Man må gerne anvende sit eget system, men det skal overholde de samme krav som krævet i bogføringsloven. Erhvervsstyrelsen udsteder bekendtgørelse om detaljekravene.
 • Opbevaring af bogføring og bilag skal ske digitalt i bogføringssystemet hos udbyder / tredjepart. Hvis man anvender sit eget system, skal mindst sikkerhedskopien opbevares hos tredjepart.
 • Krav om løbende automatisk sikkerhedskopiering.

 
Hvad gælder 1.1.2026?
De samme krav som kommer til at gælde fra 2024 for selskaber, kommer også fra 2026 til at gælde ikke-regnskabspligtige virksomheder (efter årsregnskabslovens regnskabskrav) med omsætning over 300.000 kr. årligt. Det er fx:

 • Personligt ejede virksomheder.
 • Andelsboligforeninger. Boligafgift indgår i vurdering af de 300.00 kr.
 • K/S hvor en komplementar er en person (hvis alle komplementarer er selskaber, gælder reglerne fra 2024).
 • I/S hvor en interessent er en person (hvis alle interessenter er selskaber, gælder reglerne fra 2024).
 • Erhvervsdrivende foreninger (hvis over 7 mio. balance, 14 mio. omsætning og 10 ansatte, gælder det fra 2024.)

 
Hvis man er en ikke-regnskabspligtig virksomhed, og har en omsætning under 300.000, er man også omfattet af loven generelt, men er ikke omfattet af pligt til systembeskrivelse eller digital bogføring og opbevaring.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.