Skatteopgaver

Vi hjælper dig til at navigere gennem junglen af skatteregler.

Mange skattelove er med vilje vedtaget som værende upræcise. Det er derfor lovgivers ønske, at fortolkningen af de enkelte skattelove findes hos domstolene.

Men skattesager kan være vanvittig kostbare og derfor ofte ikke ønskværdige.

Vi opdeler skatteregler og skatteadfærd i tre zoner:

Den hvide zone, hvor kundens adfærd er fuldt underbygget som værende i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

Den grå zone, hvor skattereglerne ikke er præcist beskrevet fra lovgivers side, eller hvor området er præget af skøn. Bevæger kunden sig i den grå zone, fortæller vi kunden om konsekvenserne ved at betræde ukendt land. Men i den grå zone er vores argumenter altid på plads. Og vi kan til enhver tid gå til ”torskegilde” med rank ryg.

Den sorte zone, hvor der ikke er tvivl om, at kundens adfærd er i konflikt med skattelovgivningen. Hvor der er klare skattemæssige regler og bestemmelser, som helt sikkert er overtrådt.

Man er ikke kunde hos os, hvis vi er i den sorte zone.
Samtidig har vi pligt til at indberette kundens adfærd og lovovertrædelse til National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), tidligere kendt som Bagmandspolitiet.