Hvem er vi

HE Revision består af to medarbejdere:

Henrik Lund Eriksen, registreret revisor.
Stine Hedegaard Eriksen, revisorassistent.

Henrik Lund Eriksens arbejdsopgaver er:
• Årsregnskaber
• Selvangivelser
• Selskabskonstruktioner
• Rådgivning
• Afgivelse af erklæringer

Stine Hedegaard Eriksens arbejdsopgaver er:
• Bogføring
• Afstemning og momsregnskab
• Rådgivning om den daglige bogføring

Da der er tale om en ”mand-og-kone-virksomhed”, har vi naturligt nok en meget flad struktur, hvor informationerne om kunderne kommer meget hurtigt rundt til os begge.

Vi kan på mange områder derfor supplere hinanden i vores arbejde. Dette kommer kunderne tilgode.
Da vi ikke har øvrige medarbejdere at tage hensyn til, er vi meget frit stillet omkring de geografiske muligheder for at udføre vores arbejde. En del uger om året – især i vinterhalvåret – arbejder vi derfor fra Spanien.

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.