C.V. for registreret revisor Henrik Eriksen

2005 – Selvstændig registreret revisor, HE Revision ApS
2001 – 2005 Ansat registreret revisor, Dansk Revision Herlev (efter fusion Dansk Revision Roskilde)
1996 – 2001 Partner, Revisco Korsør (efter fusion ND Revision Korsør, senere Dansk Revision Korsør)
1995-1996 Ansat registreret revisor, Revisco Korsør
1994 Beskikkelse som registreret revisor
1990 – 1994 Ansat revisorassistent, Helge Gjessing, Sorø
1988 – 1990 Læretid, Helge Gjessing