Pris pr. hele time

Opgaver faktureres efter medgået tid. En tilbagevendende årlig opgave faktureres med minimum 2 timer. Der registreres ikke tid for mindre intervaller end 15 minutter. Kortere henvendelser fx telefonsamtaler på 5 minutter registreres ikke.
Revisoropgaver uden erklæring kr.   1.415,00
Revisoropgaver med erklæring uden sikkerhed kr.   1.415,00
Revisoropgaver med erklæring med sikkerhed kr.   1.730,00
Revisoropgaver vedr. skattesager som føres ved klageinstanser kr.   1.730,00
Assistentopgaver, fx bogføring med afstemning til momsregnskab og lign. kr.      635,00
Assistentopgaver, fx bogføring med regnskabsafslutning, revisionsopgaver og lign. kr.      850,00
Efter den 1. juli 2024 bliver kørsel til opgaver uden for Slagelse Kommune faktureret pr. kørt kilometer kr.      3,79
Gebyr for elektronisk indberetning af XBRL regnskaber ved overførsel af kodefil: kr.      750,00
Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering (tryk for mere info) kr.      500,00

Priserne tillægges 25% moms.

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.