Pris pr. hele time

Opgaver faktureres efter medgået tid. En tilbagevendende årlig opgave faktureres med minimum 2 timer. Der registreres ikke tid for mindre intervaller end 15 minutter. Kortere henvendelser fx telefonsamtaler på 5 minutter registreres ikke.

Revisoropgaver uden erklæring kr.   1.325,00
Revisoropgaver med erklæring uden sikkerhed kr.   1.325,00
Revisoropgaver med erklæring med sikkerhed kr.   1.625,00
Revisoropgaver vedr. skattesager som føres ved klageinstanser kr.   1.625,00
Assistentopgaver, fx bogføring med afstemning til momsregnskab og lign. kr.      595,00
Assistentopgaver, fx bogføring med regnskabsafslutning, revisionsopgaver og lign. kr.      795,00
Gebyr for elektronisk indberetning af XBRL regnskaber ved overførsel af kodefil: kr.      750,00
Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering  (tryk for mere info) kr.      500,00

Priserne tillægges 25% moms.