Her hos HE Revision bliver vi ofte kontaktet af diverse foreninger med henblik på at give et bidrag til et eller andet arrangement.
Vi har tidligere så ud fra et øjebliks vurdering og fornemmelse aftalt at yde et mindre bidrag.
Dertil er vi også blevet kontaktet af enkeltpersoner – ofte idrætsudøvere – med henblik på om vi kunne yde et sponsorbidrag.
Disse mere eller mindre velovervejede ønsker og bidrag har vi nu sat i system.

Hvis du eller din forening ønsker at komme i betragtning i forbindelse med vores markedsføring, skal du skrive til os på følgende mail: sponsor@he-revision.dk.
Giv en kort beskrivelse af dig eller din forening og fortæl hvorfor vi skal støtte jer, og hvad vi til gengæld får for vores reklamekroner.
Vi forbeholder os ret til at vælge frit mellem ansøgerne, ligesom vi forbeholder os ret til at uddele støtte til projekter/foreninger/personer, der ikke har søgt.
For at komme i betragtning, skal vi have din ansøgning på mail senest den 1. november i året forud for det år, du ønsker vores støtte.
Ansøgninger der ikke indsendes til sponsor@he-revision.dk, kommer ikke i betragtning.

Klik her på siden og se de seneste modtagere af vores bidrag.

2022

2019

2018

2017

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.