Nyhedsbrev september 2023

Jeg sender hermed mit seneste nyhedsbrev som handler om aktier. Og vores nye kommende kontorlokaler i Korsør.

 

Vi flytter snart kontor til ny adresse
Siden det tidlige forår 2008 har vi haft kontoradresse på Strandvej 43. Men nu er det tid til at komme videre.

Med omlægningen til 100 % digital bogføring og regnskabsudarbejdelse er alle vores ringbind og reoler overflødige, hvorfor vi fremover kan nøjes med væsentligt færre m2. Den løsning, der tilbage i 2008 var en rigtig god idé og siden har fungeret som vores kontor, er nu blevet for stort i forhold til vores behov.

Vi har derfor for godt et år siden købt nye kontorlokaler i Korsør centrum, som siden har været udlejet til sælger. Men nu har sælger opsagt sit lejemål, og vi kan derfor flytte til de nye lokaler som planlagt.

Ved det nye kontor, som er beliggende Nygade 25B, har vi bedre parkeringsforhold og udvendig postkasse, som du altid kan komme til.

Som planen ser ud nu, flytter vi i uge 47. Jeg giver nærmere besked når vi kommer tættere på november.

 

Lovudkast om aktier kalder måske på handling i år
Skatteministeren vil forhøje loftet for indskud på aktiesparekontoen gradvist frem til 2026. Og aktier på First North, skal være børsnoterede.

 

Aktiesparekonto
Der kan maksimalt indskydes 106.600 kr. på en aktiesparekonto (2023-sats), hvor gevinster beskattes med 17 % og ikke med de almindelige 27 % / 42 %. Det foreslås at indskudsloftet skal forhøjes frem til 2026. Dette skal i 2024 være 135.200 kr. Og i 2025 være 136.500 kr. Og i 2026 være 140.100 kr. Det er det maksimale akkumuleret indskud der foreslås forhøjet, det er ikke årlige indskudsmuligheder. Hvis aktierne – rent teoretisk – forbliver at være præcis det samme værd, vil der således for eksempel kunne indskydes 3.600 kr. i 2026.

Man mener at forhøjelsen af aktiesparekontoen vil medføre at staten får 25 mio. kr. mindre i kassen fra og med 2026, når forslaget er fuldt indfaset. Det er bemærkelsesværdigt at der er tale om så lille et beløb.

Der kan oprettes én aktiesparekonto per person. Men hvis der fejlagtigt er oprettet flere, er det den først oprettede, som har skattemæssig status som ”aktiesparekontoen”. Det foreslås at skatteforvaltningen skal kunne godkende en senere oprettet aktiesparekonto, hvis der er oprettet mere end én aktiesparekonto. Det har de ikke kunnet tidligere, og det vil skabe mere fleksibilitet, hvis man er kommet til at oprette mere end én aktiesparekonto.

 

First North
Det skal skattemæssigt være nemmere for personer at investere i aktier. I dag er handel med aktier fra Københavns Fondsbørs et ”reguleret marked” og beskattes som børsnoterede aktier. Aktier fra First North er derimod en ”multilateral handelsfacilitet”, og beskattes som unoterede aktier.

Det foreslås nu, at aktier fra First North og andre multilaterale handelsfaciliteter skal overgå fra at være beskattet som unoterede aktier til at blive beskattet som børsnoterede aktier.

Det lyder jo besnærende og simplere i fremtiden. Men det vil også medføre at realiseret tab på sådanne aktier ikke længere skal kunne modregnes i skat af anden indkomst, men derimod kun i gevinster og udbytte fra andre børsnoterede aktier. Tabene bliver altså kildeartsbegrænsede.

Ændringen skal have virkning fra 1. januar 2024. Det kan være at overgangsreglerne justeres i det endelige lovforslag. Men ellers er konsekvensen, at dine tab på First North aktier fra 1.1.2024 skifter fra at kunne modregnes din øvrige skat, til kun at kunne modregnes i gevinster på børsnoterede aktier. Måske skal du overveje om aktier med større urealiserede tab, skal realiseres (sælges) inden 31. december 2023, således at tabet vil kunne modregnes din øvrige skat. Og så evt. købes igen efter nytår.

Statusændringen vil også medføre, at der ved salg af aktierne til det udstedende selskab, efter anmodning hos Skatteforvaltningen, vil kunne opnås fradrag af anskaffelsessummen. Ellers vil hele salgssummen som nu blive beskattet som udbytte.

Se høringsdetaljerne her.

 

Kontakt mig hvis du vil vide mere.

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.