Nyhedsbrev oktober 2023

Medarbejdersignatur ophører 31. oktober 2023
Den 31. oktober 2023 erstatter det nye MitID den gamle medarbejdersignatur.

En medarbejdersignatur blev brugt, når en person skulle handle/underskrive på vegne af en virksomhed. Det bliver nu erstattet af MitID Erhverv.

Så har du medarbejdere og lignende, der underskriver og indberetter på vegne af din virksomhed/forening, er det nu du skal flytte processen over på MitID Erhverv. https://mitid-erhverv.dk/startside/

Vi har anvendt medarbejdersignatur i forbindelse med indberetninger af fx sygdom på vegne af vores kunder på virk.dk. Og dertil også ved elektronisk indberetning af selskabsregnskaber i det såkaldte XBRL-format.

Muligheden for indberetning af færdige selskabsregnskaber ophører derfor for mit vedkommende den 31. oktober 2023.

Men min IT-udbyder på regnskabsdelen, som i sin tid udviklede XBRL-indberetningen i samarbejder med Erhvervsstyrelsen, har lovet at indberetning via MitID Erhverv er på plads ”medio oktober”. Der er noget der tyder på, at det er Erhvervsstyrelsens systemer, der har været problemet.

For ikke at ligge inde med færdige og godkendte selskabsregnskaber, som jeg så ikke kan indsende til Erhvervsstyrelsen, holder jeg en pause med at udsende selskabsregnskaber til godkendelse hos jer kunder fra og med den 25. oktober. Og frem til systemerne er oppe at køre igen. Dette problem omfatter selvfølgelig kun dig, der havde årsafslutning den 30. juni 2023.

Har du brug for at kunne holde generalforsamling omkring den 1. november, giv mig da venligst besked.

Et anden område, hvor jeg flittigt har brugt min medarbejdersignatur, er ved underskrift af udsendte årsregnskaber til godkendelse. På dette område er systemerne allerede på plads i forhold til MitID Erhverv.

Den gamle medarbejdersignatur, som nu forsvinder, var ikke knyttet op på et CPR-nummer som MitID Erhverv er. Derfor kunne man bruge det navn på sin medarbejdersignatur, som passede en bedst.

Og det havde jeg benyttet mig af.

Jeg er nemlig døbt Henrik Lund Eriksen, men valgte tilbage i 1988, da jeg startede i branchen at undlade ”Lund” i mit navn og blot underskrive som ”Henrik Eriksen”. Og det har fungeret godt siden.

Men nu kommer MitID Erhverv Derfor vil jeg via en elektronisk underskrift gennem MitID Erhverv hedde Henrik Lund Eriksen. Som fremover vil fremgå af mine digitale underskrift på regnskabernes sidste side.

Du vil derfor opleve, at mit navn i løbet af oktober måned vil ændre sig på mine erklæringer, breve, mails m.m. fra Henrik Eriksen til Henrik Lund Eriksen.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Lund Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.