Nyhedsbrev august 2023

Hermed sender jeg mit nyhedsbrev, hvor første del kun er interessant for dig, der har selskaber, og/eller driver din virksomhed i selskabsform.

 

Tilbagebetal ikke ulovlige kapitalejerlån!
Hvis du som ejer får hævet penge personligt i dit selskab, medfører en tilbagebetaling fra din side en dobbeltbeskatning.

Hvis en kapitalejer med bestemmende indflydelse, hæver penge i sit selskab, skal beløbet beskattes på hævetidspunktet som udbytte eller løn. Det er udelukkende beskatningen der er tale om. Der er selskabsretligt ikke tale om udbytte eller løn. Selskabsretligt er der tale om at selskabet har et tilgodehavende hos kapitalejeren.

Og denne manglende sammenhæng mellem de skattemæssige og de selskabsretlige regler, forvirrer – naturligvis – rigtig mange mennesker.

Problemerne opstår, hvis kapitalejer ikke har en mellemregning med selskabet, som tillader at der hæves penge fra selskabet. Selskabet foretager således et udlån til kapitalejer. Dette er i de fleste situationer ulovligt, da kapitalselskaber som udgangspunkt ikke må have tilgodehavender hos kapitalejere eller ledelse.

Beskatningen undgås ikke ved at tilbagebetale det ulovlige kapitalejerlån. Derfor: lad være med at tilbagebetale et kapitalejerlån. Hvis man tilbagebetaler beløbet, men alligevel skal beskattes, betaler man skat af noget man ikke har modtaget. Og hvis man hæver pengene igen for at betale skatten, bliver de beskattet igen.

Hvis det – bevidst eller ubevidst – går galt, og selskabet har fået et tilgodehavende på dig eller du er kommet til at skylde selskabet penge: Kontakt din revisor. Undlad at betale pengene tilbage til selskabet.

Der kan nemlig ske udligning af lånet på to faconer som udelukkende medfører enkelt beskatning, og samtidig udligning af lånet. Men der er en række formalia at overholde på vejen, og kun en godkendt revisor kan formentligt hjælpe: Der er tale om at uddele fordringen som lån eller udlodde fordringen som udbytte.

Undgå lånet i første omgang. Her er nogle få tips til at undgå lånet i første omgang:

  1. Undlad at bogføre på mellemregningen. Uafklarede transaktioner bør i stedet bogføres på en ”konto for uafklarede posteringer” (spørgekonto), indtil der er sket afklaring. Så undgår man at mellemregningen utilsigtet kommer til at udvise et tilgodehavende af denne grund.
  2. Sørg for at der altid er en tilstrækkelig saldo på mellemregningen i din favør – altså at selskabet skylder dig penge. Fx kr. 25.000. Så er der plads til fejltagelser, fx at man ved en fejl får anvendt selskabets kreditkort.
  3. Jævnlig bogføring medfører at man jævnligt får overblik over mellemregningen. Sørg derfor for at holde bogholderiet opdateret ofte.
  4. Tal med din revisor. Allerbedst inden en transaktion foretages. Men også selvom uheldet er ude, og det er gået galt. Jeg kan guide dig til at udbedre forholdet bedst muligt.

 
Spanien
Nu er vi ved at nå den tid på året, hvor vi vil passe kontoret og vores pligter fra Spanien. Vi holder som sådan ikke ferie og vil være til at træffe stort set hver dag. Vi kører sydpå denne søndag og har derfor kun begrænsede muligheder for at hjælpe med andet end telefonisk rådgivning de tre køredage – til og med tirsdag i næste uge.

Og derfor vil kontoret på Strandvej 43 være lukket. Men mangler du en bilagsmappe eller andet fra kontoret, kan vi sagtens arrangere en løsning på dette. Du skal bare sige til.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.