Nyhedsbrev oktober 2023

For dig der ejer selskab eller selskaber, nærmer en af årets vigtigste datoer sig; den 20. november. Og det handler om betaling af selskabsskat:

  • Den 20. november 2023 skal dit selskab betale en eventuel restskat for indkomståret 2022. Restskatten fremgår af den årsopgørelse, dit selskab har modtaget i sin e-boks i disse dage. Har du flere selskaber, er det kun moderselskabet (holdingselskabet) der har modtaget en årsopgørelse. Du kan på årsopgørelsen aflæse beløbet for restskatten. Og samme sted finde FI-koden til brug for selve betalingen. Der kommer ikke yderligere opkrævninger vedrørende denne restskat.
  • Den 20. november 2023 skal dit selskab også betale anden rate af aconto selskabsskat for den forventede indkomst i dit selskab for indkomståret 2023. Denne opkrævning blev udsendt i begyndelsen af 2023. Der kommer ikke yderligere opkrævninger vedrørende denne rate.
  • Den 20. november 2020 kan dit selskab betale frivillig selskabsskat for den forventede indkomst for indkomståret 2023. Og denne del kan ende med at blive kostbar, hvis indkomståret 2023 har været frugtbart og du vælger ikke at betale nu den 20. november 2023.

 
Den skat, dit selskab ikke når at betale den 20. november 2023 vedrørende indkomsten i 2023, bliver opkrævet som restskat den 20. november 2024 – men med et procenttillæg på minimum ca. 4,4.

Dette procenttillæg sparer selskabet ved at indbetale forud nu den 20. november 2023. Satset på 4,4 % er for restskatter fra 2022. Og med den generelle rentestigning, bliver satsen helt sikkert højere. Tillægget er ikke fradragsberettiget for selskabet.

Det er kun ved forventning om større restskatter, at det kan betale sig at involvere mig i processen med at beregne størrelsen på en restskat. Det giver ingen mening at betale mig kr. 1.000 for at dit selskab sparer kr. 300 i tillæg.

Du kan ikke nøjes med at indbetale ekstra selskabsskat på selskabet skattekonto. Du skal på skat.dk anmode om at blive registreret med et ekstra beløb.

 

Lad mig høre fra dig, hvis jeg skal hjælpe med ovenstående.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Lund Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.