Nyhedsbrev november 2022

For dig der ejer selskab eller selskaber, nærmer en af årets vigtigste datoer sig; den 21. november. Og det handler om betaling af selskabsskat:
  • Den 21. november 2022 skal dit selskab betale en eventuel restskat for indkomståret 2021. Restskatten fremgår af den årsopgørelse, dit selskab har modtaget i sin e-boks. Har du flere selskaber, er det kun moderselskabet (holdingselskabet) der har modtaget en årsopgørelse. Der kommer ikke yderligere opkrævninger vedrørende denne restskat.
  • Den 21. november 2022 skal dit selskab også betale anden rate af aconto selskabsskat for den forventede indkomst i dit selskab for indkomståret 2022. Denne opkrævning blev udsendt i begyndelsen af 2022. Der kommer ikke yderligere opkrævninger vedrørende denne rate.
  • Den 21. november 2022 kan dit selskab betale frivillig selskabsskat for den forventede indkomst for indkomståret 2022.

 
Den skat, dit selskab ikke når at betale den 21. november 2022 vedrørende indkomsten i 2022, bliver opkrævet som restskat den 20. november 2023 – men med et procenttillæg på ca. 4,0. Dette procenttillæg sparer selskabet ved at indbetale forud den 21. november 2022. Godt nok er de negative renter væk nu. Og mange kassekreditrenter er hævet fra bankens side. Men det kan rigtig ofte betale sig, at få betalt acontoskat forud.

Det er kun ved forventning om større restskatter, at det kan betale sig at involvere mig i processen med at beregne størrelsen på en restskat. Det giver ingen mening at betale mig kr. 1.000 for at dit selskab sparer kr. 300 i tillæg.

Du kan ikke nøjes med at indbetale ekstra selskabsskat på selskabet skattekonto. Du skal på skat.dk anmode om at blive registreret med et ekstra beløb.

 

Vedtaget begrænsninger i stigninger i leje

Der er vedtaget stigningsbegrænsning på 4% i husleje.

Omfattede
Det er ejendomme efter Lov om lejes § 53, som er omfattede. Disse er ejendomme der er omfattet af ”det lejedes værdi”.
§ 53, stk. 2 siger mere præcist: ”Det kan dog aftales, at lejen én gang årligt reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren”.

Så anvendelse af nettoprisindekset efter § 53 fordrer således, at der opkræves leje på baggrund af det lejedes værdi, og at det er aftalt at bruge nettoprisindekset.

Begrænsningen
Eftersom stigninger i nettoprisindekset i øjeblikket er høje i forhold til hvad de plejer at være, kan det medføre en stor lejestigning. Eksempelvis er nettoprisindekset steget 9,1 procent fra 2021 til  2022, målt på tallene fra september.

Nu er det vedtaget, at regulering af lejen som foretages som følge af udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks for 2022 og 2023, ikke kan overstige 4 pct. pr. år. (dog maksimalt stigningen i nettoprisindekset).
Stigningsbegrænsningen gælder uanset hvor meget mere end 4 pct., stigningen i nettoprisindekset måtte være.

Begrænsningen er vedtaget med virkning for 30.9.2022.

 

Kontakt mig hvis du vil vide mere.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.