Nyhedsbrev december 2022

Jeg sender hermed mit seneste nyhedsbrev – denne gang om afholdelse af ferie efter reglerne i det der vel stadig kan kaldes den nye ferielov

Krav på ferie
Alle medarbejdere omfattet af ferieloven har krav på mindst 4 ugers ferie. Det er implementeret således at hvis medarbejderen ikke har holdt 4 ugers ferie, mister de retten til den resterende ferie.

Hvis medarbejderen i ferieafholdelsesperioden således har afholdt fx 3 uger, mistes retten til den resterende ferie.

Ferieafholdelsesperioden
Den indeværende ferieafholdelsesperiode dækker at medarbejdere har opsparet ferie 1. september 2021 til 31. august 2022. Men medarbejderen har 16 måneder til at afholde den samme ferie. Ferieafholdelsesperioden løber derfor fra 1. september 2021 til 31. december 2022 (16 måneder). Det er således inden for denne periode, medarbejderen skal have afholdt mindst 4 ugers ferie.

Den femte ferieuge
Den 5. ferieuge kan efter aftale med arbejdsgiveren overføres til næstkommende ferieår eller udbetales. Hvis der ikke er aftalt noget skriftligt mellem medarbejderen og arbejdsgiveren senest den 31. december, skal den eventuelt manglende afholdelse af femte ferieuge udbetales.

Det er dog en forudsætning, at der i løbet af ferieafholdelsesperioden er afholdt mindst 4 uger. Hvis medarbejderen ikke har afholdt mindst 4 uger, mister medarbejderen således retten til både 4. og 5. uge.

Feriehindring
Hvis medarbejderen har været lovligt forhindret i at afholde sin ferie, gælder reglen ikke. Det er for eksempel sygdom eller barsel. Travlhed eller manglende lyst til at holde ferie, er ikke en gyldig feriehindring. Man kan se mere om feriehindringer her.

Feriefonden
Arbejdsgiveren er pligtig til at overføre beløbet for den tabte ferie til Arbejdsmarkedets Feriefond, hvilket betyder, at der ikke er et økonomisk incitament til at afholde medarbejderen fra at holde ferie. Medarbejderen kan dog ikke få del i disse penge. De bliver bl.a. delt ud til forskellige feriefonde, som anvender pengene til at købe ferieboliger, som de lejer billigt ud til de medarbejdere som er omfattet af fonden, fx har kommuner deres egen Feriefond.

Arbejdsgivers muligheder
Det er arbejdsgiverens ret at beslutte, at alt ferie skal afholdes i løbet af ferieafholdelsesperioden. Dette varsles med 3 måneder for hovedferien og 1 måned for restferien.

6. ferieuge mv.
Feriefridage og feriedage, som ligger udover de fem uger, er ikke reguleret i ferieloven. De er styret af overenskomster eller kontraktuelle forhold.

 

Kontakt mig hvis du vil vide mere.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.