Nyhedsbrev november 2021

For dig der ejer selskab eller selskaber, nærmer en af årets vigtigste datoer sig; den 22. november. Og det handler om betaling af selskabsskat:
  • Den 22. november 2021 skal dit selskab betale en eventuel restskat for indkomståret 2020. Restskatten fremgår af den årsopgørelse, dit selskab har modtaget i sin e-boks. Har du flere selskaber, er det kun moderselskabet (holdingselskabet) der har modtaget en årsopgørelse. Der kommer ikke yderligere opkrævninger vedrørende denne restskat.
  • Den 22. november 2021 skal dit selskab også betale anden rate af aconto selskabsskat for den forventede indkomst i dit selskab for indkomståret 2021. Denne opkrævning blev udsendt i begyndelsen af 2021. Der kommer ikke yderligere opkrævninger vedrørende denne rate.
  • Den 22. november 2021 kan dit selskab betale frivillig selskabsskat for den forventede indkomst for indkomståret 2021.

 
Den skat, dit selskab ikke når at betale den 22. november 2021 vedrørende indkomsten i 2021, bliver opkrævet som restskat den 20. november 2022 – men med et procenttillæg på ca. 4,0. Dette procenttillæg sparer selskabet ved at indbetale forud den 22. november 2021. Dette kan især betale sig nu, med de negative renter vi betaler i vores pengeinstitutter.

Det er kun ved forventning om større restskatter, at det kan betale sig at involvere revisor i processen med at beregne størrelsen på en restskat. Det giver ingen mening at betale din revisor kr. 1.000 for at spare kr. 300 i tillæg.
 

For dig der ejer eller har ejet en ejendom, er der også nyt på vej:

Det nye ejendomsvurderingssystem er udskudt flere gange. Men nu starter udsendelsen af nye vurderinger.

Tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat.
Der er forventningen, at der som følge af nye vurderinger skal udbetales ca. 14 mia. kr. til ca. 715.000 boligejerne i for meget betalt boligskat og renter i løbet af hele udsendelsesperioden. Det gælder de boligejere, som tidligere har fået ansat en for høj ejendomsvurdering. Se faktaark om tilbagebetalingerne her.

Udsendelse af mulighed for tilbagebetaling, kommer ikke sammen med vurderingen, men udsendes efterfølgende.

Deklaration og vurdering
I det nye vurderingssystem får boligejere mulighed for at tjekke oplysninger om deres bolig, inden ejendomsvurderingen udsendes. De får i første omgang en såkaldt deklaration, der viser de data, Vurderingsstyrelsen lægger til grund for vurderingen af ejendommen. Boligejerne har mulighed for at give Vurderingsstyrelsen besked, hvis de mener, der er fejl eller mangler, inden de egentlige vurderinger sendes ud til boligejerne. Man har 4 uger til at reagere på evt. uenighed i deklarationen.

Klage
Man kan som boligejer komme med tilbagemelding på deklarationen. Når den endelige vurdering kommer, kan man klage over denne. Den bliver kun ændret hvis klagen resulterer i en ændring på mere end 20%. Man forventer ca. 75.000 klager over de nye vurderinger.

Tidsplanen for vurderingerne
Der er længe til alle boliger er vurderet:

  • I september 2021 startede udsendelsen af første etape af de nye ejerboligvurderinger. Det drejer sig om ejendomsvurderinger til ejerne af 50.000 parcel- og rækkehuse. Tilbagebetalingstilbud udsendes efterfølgende. I første omgang, får ejerne en deklarationen. De kan forvente vurderingen omkring medio oktober.
  • I foråret 2022 udsendes vurderinger og efterfølgende tilbagebetalingstilbud til ejerne af yderligere ca. 100.000 parcel- og rækkehuse.
  • I andet halvår 2022 påbegynder Vurderingsstyrelsen sagsbehandling af vurderingerne for de ca. 700.000 resterende parcel- og rækkehuse, hvorefter vurderinger og tilbagebetalingstilbud udsendes.

 
Senere udsendes vurderinger og tilbagebetalingstilbud for de øvrige ejerboliger, herunder ejerlejligheder, sommerhuse og de mest komplicerede ejerboliger. Denne del af tidsplanen skal konsolideres yderligere for at afdække supplerende potentiale for opstramning. Udsendelsen af erhvervsvurderinger skal ligeledes trykprøves til efteråret.

15% reglen
Et udkast til nyt cirkulære og udkast til nyt styresignal i relation til overdragelse i familieforhold til en pris af ejendomsvurderingen +/- 15% (som bliver +/- 20%), søger særligt at definere hvad ’særlige omstændigheder’ er, i forholdet til ejendomsvurderingen. Det er værd at bemærke, at der udelukkende er tale om udkast til nyt styresignal. Og det ny cirkulære og styresignal forventes kun at gælde, hvis man har fået en ny ejendomsvurdering.

Reglen om +/- 15% påvirkes således, hvis styresignalet sættes i kraft. Og man har fået en ny ejendomsvurdering.

 

Med et ønske om en god weekend skal du endelig kontakte mig hvis du vil vide mere om ovenstående.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.