Nyhedsbrev august 2021

Hermed mit seneste nyhedsbrev vedrørende ferielukning og indefrosne feriepenge.

Vores og dermed kontorets sommerferie står for døren.

Sidste arbejdsdag på kontoret bliver den 26. august. I lighed med tidligere år, passer vi fortsat telefonen på hverdage mellem 9 og 13. Ligesom vi tager os af akut opståede problemer og opgaver. Men som udgangspunkt bliver der arbejdet så lidt som overhovedet muligt de første uger af september.

 

Indefrosne feriepenge – nu er det tid

Alle arbejdsgivere, som skylder indefrosne feriepenge til Fonden ved overgang til samtidighedsferie, skal give besked senest ved udgangen af august 2021, om de fortsat ønsker at skylde.

Hvem er omfattet?
Det er måske nemmere at forklare, hvilke arbejdsgivere, som ikke er omfattet af denne frist: Alle arbejdsgivere, der for alle deres ansatte, løbende indbetaler og har indbetalt til FerieKonto, er ikke omfattet af indefrosne feriemidler og skal således ikke give besked.

Men er du arbejdsgiver med funktionærer, der har løn under ferie, skal du give besked senest den 1. september.

Hvis man intet gør
Hvis man ikke gør noget, forfalder hele beløbet 1. september 2021. Hvis man således har mange medarbejdere, kan beløbet for indefrosne feriepenge, som forfalder 1. september 2021, være betragteligt.

Hvis man ønsker at indbetale frivilligt.
Nogle ønsker at indbetale frivilligt. Det er fx tilfældet for arbejdsgivere som har overskudslikviditet, som man fx betaler negative renter af. Bemærk at hvis der skyldes til Fonden, skal der årligt tilskrives rente i omegnen af 2,5%. Vær dog opmærksom på, om beløbet til betaling af feriepenge evt. senere skal anvendes i virksomhedens kapitalberedskab. Hvis de først er indbetalt til Fonden, kan man ikke få pengene tilbage.

Hvis man ønsker at indbetale frivilligt for samtlige lønmodtagere, behøver man ikke reagere. Så forfalder hele beløbet.

Hvis man ønsker at indbetale frivilligt for enkelte lønmodtagere, skal man markere disse enkelte medarbejdere på virk.dk (link til indberetning).

Hvis man ønsker at skylde
Hvis man ønsker at skylde Fonden for det maksimale antal lønmodtagere, skal disse markeres virk.dk (link til indberetning, samme indberetningslink som ovenfor).

Hvad skal betales under alle omstændigheder?
Uanset om man ønsker at skylde så meget som muligt, skal man stadig senest 1. september 2021 betale det beløb som Fonden allerede har udbetalt/vil udbetale til lønmodtagere der inden til 28.2.2022 når folkepensionsalderen. Desuden skal betales det beløb som Fonden har udbetalt til lønmodtagere, der frem til 28.2.2021 har forladt arbejdsmarkedet af andre årsager (førtidspension, efterløn, død, flytning til udlandet, hvor man forlader det danske arbejdsmarked osv.).

Udbetalte indfrosne feriepenge.
Det er uden betydning, om medarbejderne i løbet af Coronakrisen har fået udbetalt deres feriemidler helt eller delvist. Arbejdsgiver må stadig gerne skylde pengene til Fonden ”Lønmodtagernes feriemidler” så længe den pågældende medarbejder er tilknyttet arbejdsmarkedet.

Husk at ikke gør nogen forskel for din ret til fortsat at skylde feriemidlerne, om din medarbejder er rejst fra dig, eller om du stadig har medarbejderen ansat. Så længe medarbejderen blot er tilknyttet det danske arbejdsmarked.

 

Kontakt mig hvis du vil vide mere.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.