Nyhedsbrev december 2021

Hermed revisors nyhedsbrev for december.

Jeg har nu i et par år sørget for, at du har kunnet underskrive regnskaber, selvangivelser og andre dokumenter med din nem-id. Jeg er meget glad for den løsning. Og jeg fornemmer også en tilfredshed med ordningen blandt mine kunder.

Fremover skal du foruden dine regnskaber og selvangivelser samtidig også hvert år underskrive en erklæring om ikke at være politisk eksponeret person (PEP). Denne erklæring om ikke at være politisk eksponeret person tillægges meget vægt fra de offentlige instanser, som interesserer sig for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

I det hele taget er bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering kommet øverst på dagsordenen i revisorbranchen. Vores erklæringer på dine regnskaber og rigtigheden af dem er stadig vigtige. Men de er ikke så meget i fokus som tidligere.

Som noget nyt skal revisorer og andre rådgiveres indsats for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering kontrolleres. Med de erfaringer, der har været omkring disse kontroller det sidste års tid, og den nidkærhed med hvorved de udøves, er det stort set umuligt for en revisor at undgå anmærkninger.

Jeg har stadig sådan en kontrol til gode.

Finansieringen af hele dette kontrolapparat er væltet over på revisorbranchen. Som jo selvfølgelig ikke har andre mulighed end at sende denne regning videre til kunderne – altså dig. Så den justering af mine timepriser, der nu kommer pr. 1. januar 2022, indeholder foruden den almindelige inflation også denne meromkostning.

En del af de kontroller, det offentlige udfører i det skjulte, er, om selskaber vælger den rigtige erklæring, når årsregnskabet indsendes. Store selskaber med høj omsætning kan ikke frit vælge, hvilken erklæring de skal have på regnskabet. Da rigtig mange selskaber indsender årsregnskab uden at vise omsætningen, har denne kontrol været ualmindelig svær for Erhvervsstyrelsen at udføre.

Men nu skal selskaber foruden deres godkendte årsregnskab også indsende størrelsen på deres omsætning. Dette beløb bliver ikke offentliggjort, men bruges udelukkende af Erhvervsstyrelsen til kontrol. Da det er mig, der står for indsendelsen af årsregnskabet, skal jeg samtidig også indsende størrelsen på omsætningen. Mere arbejde og mere tid brugt på den enkelte kunde.

Når vi skriver til hinanden via mail, og både afsender og modtager bruger godkendte mailprogrammer, vil mail og vedhæftede dokumenter være tilstrækkeligt krypterede. Men for at være på den sikre side har jeg købt mig en kryptering til brug for særlige mails. Du vil sammen med min mail modtage en sms på din telefon, så du kan åbne min mail. Denne kryptering kan også fungere den anden vej, hvor jeg kan invitere dig til at sende dokumenter sikkert retur til mig.

 

Kontakt mig, hvis du vil vide mere.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.