Nyhedsbrev november 2018

Hermed november måneds nyhedsbrev.

Denne måneds nyhedsbrev indeholde to temaer.

Tema ét er kun brugbart for dig der driver din virksomhed i selskabsform. Det er til gengæld et vigtigt emne.

Tema to er kun for dig der ejer fast ejendom. Og handler selvfølgelig om de nye ejendomsvurderinger.

Betaling af selskabsskat
For dig der ejer selskab eller selskaber, nærmer en af årets vigtigste datoer sig; den 20. november. Og det handler om betaling af selskabsskat:

  • Den 20. november 2018 skal dit selskab betale en eventuel restskat for indkomståret 2017. Restskatten fremgår af den årsopgørelse dit selskab har modtaget i sin e-boks. Har du flere selskaber, er det kun moderselskabet (holdingselskabet) der har modtaget en årsopgørelse. Der kommer ikke yderligere opkrævninger vedrørende denne restskat.
  • Den 20. november 2018 skal dit selskab også betale anden rate af aconto selskabsskat for den forventede indkomst i dit selskab for indkomståret 2018. Denne opkrævning blev udsendt i begyndelsen af 2018. Der kommer ikke yderligere opkrævninger vedrørende denne rate.
  • Den 20. november 2018 kan dit selskab betale frivillig selskabskat for den forventede indkomst for indkomståret 2018.
    Den skat, dit selskab ikke når at betale den 20. november 2018, bliver opkrævet som restskat den 20. november 2019 – men med et procenttillæg på ca. 3,0. Dette procenttillæg sparer selskabet ved at indbetale forud den 20. november 2018.

 

Det er kun ved større restskatter, at det kan betale sig at involvere revisor i processen. Det giver ingen mening at betale din revisor kr. 1.000 for at spare kr. 300 i tillæg.

For de selskabskunder, hvor vi bogfører løbende, kommer jeg snarest med et forslag til en betaling den 20. november.

 

Ejendomsvurdering – hvilken betydning har det for mig?
Der kommer nye ejendomsvurderinger efter 9 år. Og et nyt beskatningssystem.

Hvor har vurderingen størst betydning for de fleste?
Det er i dag ejendomsvurderingerne fra 2011 der danner grundlag for beskatning af din bolig. Det gælder ejendomsskat og ejendomsværdiskat.

Og de gælder ikke mindst når man som forælder ønsker at overdrage en ejendom til sine børn. Det kan nemlig i mange tilfælde ske til ejendomsvurderingen, fratrukket 15%. Dvs. at hvis en ejendom er vurderet til 1 mio. kr., kan den overdrages til børn for 850.000 kr.

Nyt skattesystem
Der kommer et nyt ejendomsskattesystem. Det bliver lettere uklart, hvad dette kommer til at indeholde. Regeringen har dog lovet, at de eksisterende boligejere bliver friholdt for stigninger i skatten. Så hvis der kommer højere grundskyld på din ejendom, er det meningen at skattepromillen bliver nedsat tilsvarende. Altså, man får en rabat. Ingen skal gå fra hus og hjem, siger politikerne. Det gælder dog kun hvis du ejer boligen 1. januar 2021.

Kan påvirke ejendomsmarkedet væsentligt
Folk der køber ejendom efter 1. januar 2021, får ikke denne rabat. Dermed risikeres en væsentlig højere skat, hvis man køber bolig efter denne dato. Dét kan godt påvirke ejendomsmarkedet, idet potentielle boligkøbere ikke kender de fremtidige skatter. De ved ikke om de får råd til at sidde i den pågældende bolig. Der er forskellige gæt, men nogle gætter på at dette alene vil påvirke ejendomspriserne visse steder med 5-10 procent i nedadgående retning.

Nye ejendomsvurdering er udskudt
Det var meningen at ejere af ejerboliger skulle modtage de nye vurderinger fra 2. kvartal 2019. Men de kommende ejendomsvurderinger bliver endnu en gang udskudt, denne gang til juli 2020, hvor vurderingerne udsendes i etaper. Det giver meget kort tid fra modtagelse af vurderingen, til at indrette sig på det nye beskatningssystem, som træder i kraft 1. januar 2021.

Dette medfører dog også, at du får forlænget muligheden for at overdrage ejendom til børn til vurderingen fratrukket 15% indtil 2020. Når du modtager den ny vurdering, bliver denne usikkerheds-procent ændret fra 15% til 20%. Men til gengæld ændres vurderingen, nogle steder med mange hundrede procent. Hvis den nye vurdering er fx 3 mio. kr., vil du kunne overdrage til 2,4 mio. kr. I dette eksempel 3 gange så meget som i dag. Nogle vurderinger (især i landdistrikterne) vil dog falde.

Klagefrist 3 måneder
Der er kun 3 måneders frist til at klage, fra du modtager den nye vurdering. Samtidig er fristen også 3 måneder fra modtagelsen af vurderingen i 2020, hvis du vil klage over vurderingen 2013-2018. Hvis du påtænker at klage, kan dette arbejde derfor med fordel forberedes.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

 

Med venlig hilsen

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.