Nyhedsbrev oktober 2018

Aktiesparekonto på vej

1.1.2019 indføres der ifølge et lovudkast, en aktiesparekonto, der skal få danskere til at fokusere på aktier som investerings- og opsparingsobjekt.

Hvad er det?
På en aktiesparekonto kan fysiske personer placere deres opsparing i noterede aktier og bl.a. aktiebaserede investeringsbeviser til en lavere beskatning end den gældende beskatning som aktieindkomst. Formålet er at styrke aktiekulturen ved at gøre det nemt og attraktivt for personer at investere i aktier og at medvirke til, at flere danskere får en interesse i, hvordan det går virksomhederne.

Særlig konto/depot
Der er tale om et særligt depot, hvor der maksimalt må indskydes 50.000 kr. og hvor gevinster beskattes med 17 procent efter lagerprincippet. Det indebærer, at beskatningen vil omfatte udbytter og værdistigninger i årets løb, uanset om aktierne afstås eller ej.

Værdifald (tab) fremføres og modregnes i fremtidige afkast på aktiesparekontoen. Dvs. man får også fradrag på 17 procent. Således er det meningen at skat fra aktiesparekontoen skal være neutralt for gevinster og tab.

Det vil dog komme til at koste likviditet i år med gevinst, idet banken afregner skatten. Dette kan medføre en rentebetaling. Og at man må vente med at få fradrag for tab, indtil der er gevinst i fremtidige år, på aktiesparekontoen.

Gevinster og tab på aktiesparekontoen vil ikke påvirke den almindelige aktieindkomst uden for aktiesparekontoen. Et tab på aktiesparekontoen skal således ikke kunne udnyttes til fradrag i anden indkomst eller overføres til en ægtefælle.

Beløbsgrænsen
Det er meningen at grænsen på 50.000 kr. i år 2019, skal forhøjes til 100.000 kr. i år 2020, yderligere forhøjes til 150.0000 kr. i år 2021 og endelig lande på 200.000 i år 2022.

Hvad gør man konkret?
Man beder sin bank oprette en aktiesparekonto til sig, når reglerne er vedtaget, og tidligst fra 1. januar 2019. Den består af en indlånskonto og et værdipapirdepot.

Hele ordningen om aktiesparekontoen administreres af pengeinstitutterne, der skal beregne afkastet og indbetale skatten til skattemyndighederne og endvidere indberette en række oplysninger bl.a. om kontoens værdi ved udgangen af hvert år.

Hvis banken indbetaler skatten, uden at der er dækning på kontoen, vil man komme til at skylde banken pengene. Ejeren skal have besked af banken indenfor 8 uger. Et sådant ’overtræk’ skal forrentes efter aftale med banken.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

Med venlig hilsen

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.