Nyhedsbrev december 2018

Hermed december måneds nyhedsbrev.

Dette er årets sidste nyhedsbrev. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at ønske dig en rigtig god jul.

Husk at oprettelse og indbetalinger på langt de fleste pensionsordninger skal være på plads inden den 28. december.

Forventet restskat for personer skal også indbetales sendes den 28. december for at undgå rentetillæg. Ved anvendelse af virksomhedsordningen kan restskatten med fordel vente til 2. januar 2019.

Der er ændret i reglerne for kontanter. Som medfører lidt forvirring, da der er forskellige regler for betaling og modtagelse.

Modtage
Erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvaskloven, må ikke modtage 50.000 kr. eller mere kontant, uanset om det er én enkeltstående betaling, eller flere samlede betalinger som er forbundet. Dette kalder man kontantforbuddet.

Bilforhandlere, forhandlere af maskiner, mv. er straffet for dette, idet man modtog købesummen kontant. Men også hvis man modtager tilbagebetaling af et lån på 50.000 kr. eller mere kontant, overtræder man kontantforbuddet. Overtrædelse sanktioneres med en bøde på 25 pct. af det beløb der er modtaget over 50.000 kr. i de enkelte handler, dog mindst 10.000 kr. I en situation fra Vestre Landsret i april 2018, blev en bilforhandler fx straffet med 190.000 kr. i bøde, for 19 handler.

Der er praksis for at ledelsen (hvis de har været involveret i overtrædelsen, herunder ved at undlade at instruere personalet i reglerne) også pålægges en bøde, som er på 10% af bøden til virksomheden. Hvis virksomheden således accepterer 100.000 kr. inkl. moms i kontant betaling, medfører det en bøde på 12.500 kr. til virksomheden og 1.250 kr. til ledelsen.

For at undgå riskoen for straf må man bede kunden om elektronisk betaling.

Omfattede af hvidvaskloven, fx advokat, revisor, bank osv., har som udgangspunkt underretningspligt til SØIK (Bagmandspolitiet), hvis man bliver opmærksom på overtrædelse af kontantforbuddet.

Betale
Når virksomheden betaler med kontanter, mister man skattefradrag for købet, ligesom man hæfter solidarisk sammen med leverandøren for momsen. Dette sker, hvis den samlede betaling udgør over 10.000 kr. inkl. moms eller mere. Fra 1.1.2019 nedsættes grænsen til 8.000 kr. inkl. moms.

Fradrag er betinget af, at betaling i stedet sker på anden måde end kontant, fx via bank. Såfremt virksomheden ikke har betalt via bank, kan man i stedet foretage indberetning på skat.dk om det foretagne køb, herunder fakturaoplysninger, der entydigt identificerer leverandøren. Fristen for indberetning er selvangivelsesfristen, dvs. normalt 1. juli i året efter betalingen. Denne frist er aktuel for virksomheder der har kalenderåret som regnskabsår.

Virksomheder, som har kontanter, skal være påpasselige med deres betalinger til leverandører for at bevare fradragsretten. Reglerne gælder både for personlige virksomheder, interessentskaber, selskaber og fonde.

For 2012-2014 var indberetningsfristen 14 dage efter betaling, dog senest én måned efter købet. Folketinget har netop vedtaget, at virksomheder, der i sin tid glemte indberetningen for 2012-2014, kan nå det endnu. Fristen for indberetning er 1. juli 2019. Virksomheden skal anmode om en genoptagelse af skatteansættelsen for det pågældende år, og samtidig med anmodningen indberette det/de pågældende kontantkøb. Dette gælder også, selv om virksomheden ”fejlagtigt” har fratrukket varekøbet, det vil sige fratrukket varekøbet i håb om ikke at blive opdaget.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

 

Med venlig hilsen

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.