Nyhedsbrev marts 2022

Hermed nyhedsbrev vedrørende håndværkerfradraget, der delvist ophører nu den 1. april 2022.

Det bliver populært kaldet ”håndværkerfradraget”. Men det hedder ”boligjobordningen”, og består af

  1. fradrag for håndværkydelser samt
  2. fradrag for serviceydelser

 
Håndværksdelen ophører
Det er politisk besluttet at man ikke længere skal kunne opnå skattefradrag for håndværksydelser i eget hjem. Det er i øvrigt kun håndværkerydelsen, ikke materialerne, man kan få fradrag for. Sidste frist for at få fradrag for året 2022, er arbejder der udføres senest 31. marts 2022. Fradrag forudsætter endvidere, at regningen er betalt (ej kontant) senest den 31. maj 2022.

Fradraget for løn til håndværkere til grøn istandsættelse mv. udgør i 2022 maksimalt 12.900 kr. (det var ekstraordinært 25.000 kr. i 2021).

Skatteværdien er ca. 26 %. Hvis du har betalt 10.000 kr. for en håndværksydelse, sparer du ca. 2.600 kr. i skat.

Servicefradraget fortsætter
Man kan fortsat uændret få fradrag for serviceydelser (rengøring, havearbejde, børnepasning mv.), og i 2022 udgør fradraget maksimalt 6.400 kr.

Arbejdet skal være udført i hjemmet eller fritidsboligen. Servicefradragets størrelse er maksimalt 6.400 kr. i 2022 og har en skatteværdi i 2022 på ca. 26 % (det var ekstraordinært maksimalt 25.000 kr. og skatteværdi 35 % i 2021). Hvis du har betalt 3.000 kr. i 2022 for en serviceydelse, sparer du således ca. 780 kr. i skat.

Oplysning på selvangivelsen

  • 2021: Du oplyser håndværker- og servicefradrag for 2021 via forsiden i TastSelv på skat.dk. Arbejdet skal være udført senest den 28. februar 2022, for at du kan få fradrag.
  • 2022: Vil du oplyse fradrag for 2022, skal du vælge Forskudsopgørelsen 2022 i TastSelv på skat.dk og trykke på lommeregneren ud for Håndværkerfradrag felt 460 eller Servicefradrag felt 461.

 
Du kan se her hos Skattestyrelsen, hvilke typer arbejder der er omfattet.

 

Kontakt mig hvis du vil vide mere.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.