Nyhedsbrev februar 2022

Vigtigt nyt for alle kunder vedrørende bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
 
Jeg har tidligere skrevet til dig om revisors rolle i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. At mit kendskab til dig som kunde og min dokumentation for dette kendskab bliver vægtet højt af de myndigheder, der holder øje med mig.

Jeg har derfor anskaffet mig nyt software, som alle mine kunder vil blive præsenteret for i løbet af de næste 12 måneder. Har du årsafslutning den 31. december 2021 vil du møde mit nye software i forbindelse med udarbejdelsen af dit regnskab og/eller din selvangivelse inden den 30. juni.

Har du årsafslutning den 30. juni vil du først møde mit nye software i andet halvår af 2022.

 

Mit nye software er med til at indsamle viden om din virksomhed og dermed afgøre, hvilken risikogruppe din virksomhed befinder sig i forhold til muligheden for, at du deltager i hvidvask og finansiering af terror.

Du vil modtage en invitation via en mail. Mit logo vil fremgå af den mail. Firmaet, der står bag programmet, hedder CREDITRO. https://creditro.com/

I forbindelse med denne invitation skal du oprette dig som bruger hos CREDITRO med en adgangskode. Koden skal du gemme/huske, fordi du fremover mindst en gang om året bliver inviteret igen.

Inde i programmet vil du blive præsenteret for nogle spørgsmål vedrørende driften af din virksomhed. De fleste spørgsmål er afkrydsning af nogle svarmuligheder. Men der er også enkelte spørgsmål, hvor du selv skal skrive lidt.

Du vil blandt andet blive bedt om at beskrive din virksomheds aktiviteter.

Nogle eksempler på svar kunne være:

  • Mit selskab er et holdingselskab uden erhvervsmæssige aktiviteter.
  • Min virksomhed driver en butik med salg af brugskunst i Korsør.
  • Mit selskaber ejer en ejendom i Ringsted med 13 lejligheder, som udlejes til beboelse.

 
En anden funktion i dette program vil være at passe på og holde øje med dine ID-dokumenter. At holde øje med betyder i denne sammenhæng, at programmet læser kopien af dit pas eller kørekort, og giver mig besked, når dit pas eller kørekort udløber.

Har jeg allerede modtaget gyldigt ID på dig, vil jeg have uploadet dette ID til programmet. Du kan derfor opleve, at du møder grønne ”flueben” under din gennemgang af programmet; at programmet allerede har kopi af dit ID. Mangler der et flueben, fordi jeg fx aldrig har modtaget dit sundhedskort, skal du selv sørge for at uploade dette til programmet.

Når jeg skal nå at uploade de ID-dokumenter, som jeg har liggende, vil jeg bede dig om at vente en halv times tid med at gå i gang med besvarelsen, når du har modtaget invitationen. På den måde kan jeg nå min del af opgaven inden du går i gang.

En tredje funktion i programmet er den kontrol med Politisk Eksponeret Personer som jeg skal foretage mindst en gang om året. Samtidig med at du svarer på programmets spørgsmål, søger programmet i de offentlige databaser; om du fremgår af disse lister.

Ud fra dine svar og beskrivelsen af din virksomhed kan du blive inddelt i tre kategorier i forhold til risikoen for, om du deltager, eller uforvarende kan blive udnyttet til at deltage, i hvidvask og finansiering af terror:

  • Lav risiko
  • Mellem risiko
  • Høj risiko

 
En lille frisørsalon med én indehaver og uden ansatte kan aldrig komme i lav risiko på grund af modtagelse af kontanter fra kunder.

Handler du med varer, der er dyre i forhold til deres størrelse og ovenikøbet modtager kontant betaling for dine varer, kan du godt ende som høj risiko.

Men langt de fleste bliver betragtet som mellem risiko, og skal derfor blot gennemgå spørgeskemaet én gang om året.

Når du opretter dig som bruger hos CREDTIRO, har du adgang til deres hotline. Og ellers ringer du bare til mig, hvis programmet driller dig.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.