Nyhedsbrev maj 2023

Så blev det igen tid til et nyhedsbrev.

Denne gang handler det om dig med selskaber. Og dig med medarbejdere/ansatte:

Frist for betaling af A-skat og AM-bidrag for juli og august 2023 udskydes, ifølge lovforslag.

Baggrunden er, at regeringen ønsker at skabe muligheder for yderligere likviditet til alle virksomheder med ansatte. Dette som følge af inflation mv. Derfor er der fremsat lovforslag om at udskyde afregning for A-skat og AM-bidrag vedrørende de betalinger, som ellers forfalder i juli 2023 og august 2023.

Lovforslaget kan ses her. Det ventes vedtaget i den nuværende form, og skal førstebehandles den 2. maj 2023.

A-skat og AM-bidrag, som skulle betales i juli 2023
For mindre virksomheder (virksomheder hvor årlig indeholdt AM-bidrag udgør maksimalt 250.000 kr. og A-skat maksimalt 1 mio. kr.) er der en normal betalingsfrist den 10. juli 2023 (for A-skat der vedrører juni 2023). Denne betalingsfrist flyttes til 31. oktober 2023, altså ca. 3,5 måneders ekstra kredittid.

For store virksomheder (dem med tilsvar af AM-bidrag  / A-skat på mere end 250.000 kr. / 1 mio. kr.) er der en normal betalingsfrist den 31. juli 2023 (for A-skat der vedrører juli). Denne flyttes til 10. november 2023, altså ca. 3,5 måneders ekstra kredittid.

A-skat og AM-bidrag, som skulle betales i august 2023
For mindre virksomheder er der en normal betalingsfrist den 10. august 2023 (for A-skat der vedrører juli). Denne flyttes til 12. februar 2024, altså ca. 6 måneders ekstra kredittid.

For store virksomheder er der en normal betalingsfrist den 31. august 2023 (for A-skat der vedrører august). Denne flyttes til 29. februar 2024, altså ca. 6 måneders ekstra kredittid.

Angivelser af løn, A-skat
Angivelsesfristerne udskydes ikke. Dvs. at du skal angive løn, A-skat mv. overfor Skattestyrelsen, som normalt.

Fremrykket betaling
Ovenstående om udskydelse af betalingen, gælder ikke for virksomheder som er på de særlige regler om fremrykket afregning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Den forlængede frist for betaling i juli 2023 omfatter for de mindre virksomheders vedkommende lønnen for juni måned. Og for dig med årsafslutning den 30. juni, hvor du måske skal have lidt ekstra i lønposen i regnskabsårets sidste måned, kan det være en kredit, der betyder noget.

Fristforlængelsen vil give ekstra afstemningsarbejde for mig den 31. december 2023. Det er mine erfaringer fra fristforlængelserne under Corona-perioden.

 

Opdatering af program ved indberetning af selskabsselvangivelser

Skattestyrelsen har valgt at opdateret den hjemmeside, jeg bruger ved indberetning af selskabsselvangivelser. Opdateringen vil tage cirka 14 dage. Ved forespørgsel har Skattestyrelsen oplyst mig, at de ikke kan garantere for, at indtastede kladder til selskabsselvangivelserne også er at finde på skat.dk efter opdateringen. Så jeg holder lige en pause med hensyn til selskabsselvangivelse til sidste halvdel af maj, hvor opdateringen gerne skulle være færdig. Selve årsregnskaberne for selskaberne arbejder jeg videre med.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.