Nyhedsbrev februar 2023

Dette nyhedsbrev handler om forhold på vores eget kontor samt lidt om elafgifter.

 

Først elafgifterne:

Elafgiften er i første halvår 2023 nedsat til 0,8 øre pr. kWh. Af disse 0,8 øre kan virksomheder få refunderet 0,4 øre pr. kWh. Refusionen sker via momskortet.

Vi vil derfor for første halvår 2023 suspendere vores bogføring og beregning af refusion af elafgift for vores kunder. Med en refusion på 0,4 øre pr. kWh vil vores tidsforbrug langt overstige refusionen.

Fra og med 1. juli 2023 kommer elafgiften tilbage på et mere naturligt niveau. Hvor vi så genoptager beregning og bogføring.

Som ved momsreglerne er du berettiget til refusion af elafgift ud fra datoen på fakturaen fra leverandøren. Og altså ikke betalingsdatoen.

Og nu det handler om elafgift: Elafgift for de erhverv, som benævnes liberale erhverv; arkitekter, rådgivere, ingeniører advokater og revisorer, er fra og med 1. januar 2023 også berettiget til refusion. Det har de erhverv ikke været tidligere.

 

Fra vores eget kontor:

Her i januar fik vores hjemmeside en tiltrængt renovering.

Hjemmesiden er ikke gennemgribende anderledes. Jeg har blot gjort de enkelte punkter lidt mere overskuelige.

Under ”Skatteopgaver” kan du læse om den hvide, grå og sorte zone.

Under ”Bogføring” kan du læse om de bogføringsprogrammer, du helst ikke skal benytte.

Du er velkommen til at besøge siden: https://he-revision.dk/

 

Jeg har længe haft et ønske om at kunne hjælpe mine kunder online. Der er så mange indberetninger og opgaver, der skal ske på nettet, at det ofte vil være rart at have min hjælp lige ved hånden.

Jeg har derfor købt et program, som gør mig i stand til at hjælpe dig online – uanset hvor jeg befinder mig foran min computer.

På min hjemmeside under menupunktet ”Kontakt” øverst til højre finder du et nyt lille ikon/billede:

 

 

Dette billede gemmer på et link, hvor du ved at klikke på billedet downloader et program, så jeg kan hjælpe dig online. Det program du henter, skal ikke installeres på din computer. Det skal kun afvikles.

Programmet bruger du og jeg, når vi har hinanden i telefonen. Programmet genererer en 9-cifret kode, som jeg så får af dig. Og med den kode, kan jeg overtage skærmen på din computer.

Du kan læse mere om programmet i dette link: https://www.splashtop.com/products/sos

Du kan følge med i alt hvad jeg laver på din skærm – indberetninger, forklaring til bogføringen, ansøgninger og lignende.

Når vi er færdige med opgaven, logger jeg ud af din computer. Og jeg kan kun komme ind igen med en ny 9-cifret kode.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.