Nyhedsbrev juli 2023

Hermed sender jeg mit nyhedsbrev.

 

Vi har passeret den 30. juni og regnskabssæsonen er slut for denne gang.

Selskaber kan dog nå at indsende regnskaberne inden den 12. – 18. juli afhængig af Erhvervsstyrelsens reaktionstid og udsendelse af rykker.
Selskabsselvangivelser har fået en generel udsættelse til den 25. august. Skattestyrelsens nye IT-platform for selskabsselvangivelser driller og fungerer ikke korrekt. Derfor udsættelsen.


Betaling af A-skat af lønninger

På mandag er det den 10. juli, hvor du vil være vant til, at der bliver trukket A-skat m.m. fra din konto. Hvis du har ansatte vel at mærke.
For at lempe byrderne for erhvervslivet i denne tid med ”høj” inflation er denne betaling af A-skat udskudt till den 31. oktober.
For dig med afregning af A-skat samtidig med lønnen – altså sidste hverdag i måneden, bliver det først A-skatten den 31. juli, der udskydes.


Renter på skattekontoen
Indtil videre har du kunne efterangive moms og afgifter med opkrævning til følge, uden at skulle betale renter af beløbet. Hvis du fx skulle betale 1. mio. kr. som du efterangiver for 2. halvår 2021 (betalingsfrist 1. marts 2022), og du foretager efterangivelsen den 1. marts 2023, vil du have opnået 1 års rentefri kredit. Hvis efterangivelsen resulterede i en efterbetaling til Skattestyrelsen, blev der dog opkrævet renter, hvis efterbetalingen ikke skete til tiden.

Det blev ændret den 1. juli 2023. Nu skal der betales renter ved efterangivelse af moms og afgifter, hvor renterne beregnes fra den oprindelige angivelses- og betalingsfrist. Renten er i øjeblikket 8,4 % om året, og er ikke fradragsberettiget. Renten vil blive opkrævet uanset om du selv opdager fejlen og efterangiver, eller om efterangivelsen sker på Skattestyrelsens initiativ.

Det er kun efterangivelser som skal betales til Skattestyrelsen, som bliver renteberegnet. Renteberegning gælder ikke efterangivelser som resulterer i tilbagebetalinger til virksomheden.


Ferielukning
På kontoret har vi besluttet at holde en uges ferielukket nu i juli måned. Det bliver fra og med den 10. juli til og med den 18. juli. Mails vil ikke blive besvaret. Men for akutte problemer er vi at træffe på telefonerne.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.