Nyhedsbrev januar 2023

Med ønske om et godt nytår, sender jeg årets første nyhedsbrev. Med to emner.

Håndværker- og servicefradrag i 2022 og 2023

Der er stadig mulighed for servicefradrag i 2023. Men håndværkerfradraget er ophørt. Husk dog at få dit fradrag for 2022.

Håndværkerfradrag
Håndværkerfradraget var det fradrag man kunne få for udgifter til grøn istandsættelse, energibesparelser, energiforsyning, klimasikring, tilslutning af bredbåndsinternet og installation af tyverialarm mv. Maksimalt fradrag var 12.900 kr. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi har hvert sit fradrag og kan derfor tilsammen fratrække op til 25.800 kr., uanset hvem af dem der har betalt regningen. Fradragets værdi er ca. 26 %. Hvis du betalte 3.000 kr. for en håndværksydelse, sparer du ca. 780 kr. i skat. Der er kun fradrag for arbejdslønnen – ikke for materialer.

Håndværkerfradraget er afskaffet pr. 1. april 2022. Det betyder, at du kun kan få fradrag i 2022 for håndværksarbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022.

Husk at anføre evt. håndværkerfradrag for 2022 på dit oplysningsskema (selvangivelse) felt 460.

Servicefradrag
Servicefradrag er skattemæssigt fradrag for udgifter til rengøring, havearbejde og børnepasning. Fradragets værdi er ca. 26 %. Hvis du har betalt 1.000 kr. for en serviceydelse, sparer du ca. 260 kr. i skat. Du kan kun få fradrag for arbejdslønnen – ikke for materialer. Du kan få fradrag i både 2022 og 2023.

Du kan få fradrag for rengøring (fx vask og aftørring af flader i boligen, rengøring af toilet og bad, støvsugning, gulvvask og boning, opvask, tøjvask og strygning, rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m. (bemærk at vask, strygning og rensning af tøj og tæpper m.m. giver kun fradrag, når arbejdet udføres i hjemmet). Man kan ikke få servicefradrag for udgifter til au pair, som bor i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres. Der er fradrag for vinduespudsning, både indvendig og udvendig. Ligeledes er der fradrag for udgifter til børnepasning i hjemmet eller fritidsboligen (ikke lektiehjælp som hovedopgave), aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter, almindeligt havearbejde som græsslåning, klipning af hæk, lugning, beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer), snerydning, fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tag og tagrender giver ikke fradrag). Udgifter til enkeltstående havearbejder som fx anlæg af ny græsplæne, ny terrasse og belægningsarbejde giver ikke fradrag. Man kan heller ikke få servicefradrag, hvis fritidsboligen har været udlejet. Læs mere om denne problemstilling her.

For at få fradrag for arbejde udført i 2022, skal det være betalt senest den 28. februar 2023. Betales det senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt. Du skal betale elektronisk. Betaling med kontanter giver ikke fradrag. Gem dokumentationen for det udførte arbejde.

Maksimalt fradrag i 2022 udgør 6.400 kr. per person. Det anføres på oplysningsskemaet felt 461.

Maksimalt fradrag i 2023 udgør 6.600 kr. per person. Skattestyrelsen oplyser, at det bliver det muligt i januar 2023 at oplyse ens forventede servicefradrag for 2023.

Mere om bogføringsbeskrivelser

Nu har vi passeret 1. januar 2023, og det er nu pligtigt for langt de fleste virksomheder, der havde årsafslutning den 31. december 2022, at have udarbejdet en skriftlig bogføringsbeskrivelse.

For dig, der får bogført hos os, sørger vi for at udarbejde en beskrivelse og sende den i udkast hurtigst muligt. Du har måske allerede modtaget et udkast.

For dig der selv bogfører, skal du sørge for din egen beskrivelse. Vi vil hellere end gerne hjælpe med den proces. Men så skal du sige til og tage fat i Stine eller mig.

Får dit årsregnskab for kalenderåret 2022 en erklæring om udvidet gennemgang, modtager du en anmærkning i min påtegning, hvis ikke din bogføringsbeskrivelse er på plads, inden jeg underskriver dit regnskab. Jeg har tidligere skrevet rundt til alle kunder med udvidet gennemgang om dette emne.

Får dit årsregnskab for kalenderåret 2022 en anden påtegning end udvidet gennemgang, må jeg skal ikke nævne noget i min påtegning om en manglende bogføringsbeskrivelse.

Der er ud over en eventuel anmærkning fra mig ingen strafmuligheder fra myndighedernes side for en manglende bogføringsbeskrivelse. Bliver du udtaget til kontrol – typisk af Skattestyrelsen – og ikke har nogen bogføringsbeskrivelse, vil du få et påbud om at få det bragt i orden. Først hvis du ignorerer sådan et påbud, vanker der bøde. Og altså ikke før.

 

Kontakt mig hvis du vil vide mere.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.