Nyhedsbrev januar 2019

Hermed januar måneds nyhedsbrev.

Godt nytår.

Det nye år 2019 bliver året, hvor den nye ferielov stille og roligt indfases.

Denne nye ferielov vil vende op og ned på vores måde at tænke, finansiere og holde ferie.

Jeg vil i de næste måneders nyhedsbreve omtale detaljerne i den nye lov, hvor hver måneds nyhedsbrev  vil omhandle ét emne fra den nye lov. Det er ikke alle der behøver at kende alle områder i den nye lov.

Det nye år 2019 er også året, hvor gaveafgiften ved overdragelse af virksomheder nu er sat ned til 6 % af den overdragne værdi. For alle andre gaver, som gives familiemedlemmer imellem, er gaveafgiften stadig 15 %. I den forbindelse vil jeg gerne henlede opmærksomheden på det kommende folketingsvalg, som skal komme nu i første halvår 2019. Sker der et regeringsskifte ved valget, er det nævnt, at gaveafgiften for overdragelse af virksomheder forhøjes til de 15 % som var gældende tidligere.

Planlægger man således et generationsskifte, er det måske værd at tænke over.

Og på den private front bliver 2019 året hvor Stine og jeg hjemme, får en hundehvalp, så vi igen har to hunde. Vi henter hvalpen den 16. januar, hvorefter vi af hensyn til hvalpens indkøring og velbefindende vil udnytte vores hjemmearbejdsplads til det yderste.

Det betyder også, at der vil være dage de næste uger, hvor kundebesøg og udnyttelse af hjemmearbejdsplads medfører, at kontoret vil være ubemandet nogle dage. Så de næste uger vil det være ekstra vigtigt – hvis du har et ærinde på kontoret – at du ringer og aftaler tid i forvejen.

Dertil vil jeg gerne nævne, at i lighed med tidligere år skal vi bede om at modtage bogføringsmateriale/bilag inden den 31. januar, hvis Stine skal have en chance for at nå alle momsregnskaberne for 2. halvår/oktober kvartal før fristen for indberetningen den 1. marts.

Vinderen af en konkurrence skal ofte ikke betale skat. Men det skal virksomheden.

Hvis 3 nedenstående betingelser er opfyldt, skal vinderen ikke betale skat. Virksomheden som udbyder konkurrencen skal derimod betale spilafgift på 17,5% af alle værdier over 200 kr. Det gælder uanset om der vindes penge, bøger, en klipning, et andet produkt osv. Virksomheden skal selv opgøre værdien. Så må man håbe på at Skattestyrelsen godkender værdiansættelsen. Husk at værdiansættelsen skal ske til salgspris inkl. moms. Der skal betales afgift af alle gevinstbeløb, uanset om gevinsten afhentes eller ej. Der skal ikke betales afgift af de første 200 kr. Virksomheden har fradrag for omkostningerne til at afholde konkurrencen.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt, så er det vinderen, der skal betale skatten af præmien. Virksomheden skal så til gengæld ikke betale spilafgift.

De tre betingelser er:

  • Deltageren har ikke betalt for at deltage / har ikke indskudt nogen indsats. Hvis deltagelse er betinget af, at man køber et produkt, skal værdien af købet ikke stå i rimeligt forhold til gevinstchancen / må ikke kunne anses for en indsats. Hvis fx en ejendomsmæglerkæde udlodder en gevinst til en tilfældig køber, der i sidste måned har købt en byggegrund eller en fast ejendom, anses købet af grunden eller ejendommen ikke for at være en indsats.
  • Der skal være et element af tilfældighed. Fx er rene gæt eller lodtrækning omfattet. Er tidsfristen for svar imidlertid så kort, at kun deltagere med helt særlige evner, viden eller lignende reelt har mulighed for at vinde, vil der ikke være tilstrækkelig tilfældighed, og konkurrencen er derfor ikke omfattet af reglen.
  • Konkurrencen skal være offentlig tilgængelig. Deltagelsen må ikke bero på udvælgelse af deltagerne. Konkurrencer på Facebook og lignende, anses for offentlige.

 

Hvis man afholder spil / konkurrencer som opfylder 3 ovenstående betingelser, skal man i givet fald registrere sig på virk.dk her inden afholdelse af konkurrencen. Registreringen vil ikke skulle fornys, hvis det er under et år siden, at der senest er blevet foretaget angivelse og betaling. Angivelse og betaling af afgiften skal ske til Skatteforvaltningen senest 15 dage efter, at resultatet foreligger.

Eksempel
En konkurrence på Facebook handler om, at deltageren skal gætte på hvilken ansat, der er inden i et julemandskostume. Hvis flere deltagere kender det rigtige svar, trækkes lod. Det koster ikke noget at være med.

Alle tre betingelser er opfyldt: der er ingen indsats, konkurrencen er offentlig tilgængelig, og udfaldet afhænger af tilfældighed.

Vinderen vinder en bog til 500 kr. inklusive moms. Der skal ske registrering på virk.dk inden konkurrencen afholdes. Der skal ikke betales afgift af de første 200 kr., så afgiften der skal betales inden 15 dage efter vinderen er offentliggjort / har fået besked, er 300 kr. x 17,5% = 52,50 kr.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

 

Med venlig hilsen

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.