Nyhedsbrev februar 2019

Hermed februar måneds nyhedsbrev.

Her i slutningen af januar har vi indført elektronisk underskrivelse af årsregnskaber og dokumenter.

Det er gennem firmaet esignatur, hvor vi har købt deres løsning. Læs mere om esignatur via dette link:

https://www.esignatur.dk/

Når vi fremsender et dokument til godkendelse, bliver det via en mail med vores logo og tilhørende farver. I mailen vil det fremgå, at det er esignatur, der står bag. Underskrivelsen sker med nem-id. Det kan ske med enten din personlige nem-id eller din medarbejdersignatur. Det vigtige er blot, at du skal stå som indehaver af den pågældende nem-id/medarbejdersignatur, som du vælger at bruge.

De underskrevne dokumenter bliver påført en kode/stempel for hver side. Samt på sidste side en oversigt over de underskrevne parter; hvem de er, og hvornår dokumenter er underskrevet.

Det er derfor slut med at sende dokumenter rundt fysisk for underskrifter, skanne og sende retur m.m.

Efterfølgende kort om den nye ferielov.

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.

Men allerede den 1. september 2019 træder en overgangsordning i kraft, som vi alle skal indrette os efter. Overgangsordningen betyder, at ferie, som optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, ikke kan afholdes. De tilhørende feriepenge indefryses og udbetales først til lønmodtageren, når denne forlader arbejdsmarkedet.

Se nedenstående diagram:


Tryk på billedet for større version

 

Som det er nu, optjener vi ret til ferie i et kalenderår. Og bruger efterfølgende vores optjente feriedage i ferieåret, som går fra 1. maj til 30. april året efter.

Den 1. januar 2019 begyndte vi således at optjene ferie, som vi skal afholde fra og med 1. maj 2020. Ud fra diagrammet fremgår det, at vi optjener 2,08 feriedag pr. måned.

Den 1. september 2019 sker der ikke længere en optjening jf. diagrammets nederste linje. Feriedagene indefryses.

Den 1. maj 2020 påbegynder vi det sidste ferieår efter den gamle ordning. Men vi har kun 16,67 feriedage at gøre godt med. Resten er indefrosset. Men 16,67 feriedage rækker også til godt 3 ugers sommerferie i sommeren 2020.

Og den 1. september 2020 overgår vi til den nye lov og det nye princip. Fra den 1. september optjener vi ferie samtidig med at vi afholder ferie. Efter september måned 2020 har du optjent 2,08 feriedag, som du kan vælge at holde allerede den 2. og 3. oktober 2020. Det er slut med at vente op til 16 måneder på at kunne holde ferie.

Feriedage du ikke får brugt efter den gamle ordning overføres automatisk til den nye ordning. Efterårsferien i 2020 er således dækket ind.

De indefrosne feriepenge kan indbetales til en fond som oprettes til formålet. Den enkelte virksomhed kan også selv vælge at beholde pengene, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Det har fra lovgivers side været meget vigtigt, at virksomhederne ikke måtte belastes med ekstra indbetalinger af feriepenge.

De virksomheder, der i forvejen indbetaler til FerieKonto, kan ikke vælge at beholde de indefrosne feriepenge selv. Disse virksomheder fortsætter blot indbetalingerne til FerieKonto – både før og efter den 1. september 2019.

 

Dette var en meget kort introduktion til den nye ferielov. Jeg kommer mere ned i detaljerne, emne for emne de næste måneder. Det er nemlig ikke alle medarbejdere, der er omfattet af indfrysningen af feriepengene. Ejer du selv dit selskab, hvor du er ansat, er du fx ikke omfattet. Eller er du selvstændig erhvervsdrivende gennem et enkeltmandsfirma, er du heller ikke selv omfattet.

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

Med venlig hilsen

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.