Nyhedsbrev februar 2020

Hermed sender jeg mit nyhedsbrev for februar måned

 

Jeg har i et tidligere nyhedsbrev skrevet om ændrede regler for revisors kontrol af selskabers reelle ejere. Jeg skrev, at revisor havde pligt til at indberette uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og optegnelserne hos Erhvervsstyrelsen. Revisor måtte i den forbindelse ikke selv rette oplysningerne.

Nu har Erhvervsstyrelsen tilpasset deres vejledning, så revisor ikke længere skal indberette disse uoverensstemmelser.

Vejledningen skriver nu i sin opdaterede form:

”Hvis undersøgelsen viser, at der er en uoverensstemmelse i de registrerede oplysninger om reelle ejere, vil der, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt, ikke være noget til hinder for, at den, der udfører kundekendskabsproceduren, retter henvendelse til den pågældende virksomhed og orienterer denne om uoverensstemmelsen. Dette giver virksomhederne en mulighed for at rette op på en eventuel forglemmelse eller lignende, som har forårsaget uoverensstemmelsen. Det er virksomheden (kunden), der skal sikre, at ændringer rettes hurtigst muligt. Den som skal gennemføre kundekendskabsprocedurer kan nemlig ikke vente flere dage med at foretage indberetning uden anerkendelsesværdig grund. Rettes uoverensstemmelsen vil der ikke skulle ske indberetning.

Det betyder rent praktisk: Hvis jeg opdager uoverensstemmelser mellem ejerregistreret og de faktiske forhold ringer eller skriver jeg til dig. Er vi enige om forholdet, retter jeg miseren, som jeg plejer når jeg hjælper med den slags opgaver. Og så sker der ikke mere i den sag.

 

Opdatering om den nye ferielov:

Overgangsreglerne for feriepengelovgivningen, medfører at der er en række forhold, som skal huskes. Du bør som virksomhedsejer/-administrator mindst være opmærksom på følgende:

Efterårsferie og juleferie 2020

Hvis din medarbejder f.eks. ønsker at holde 1 uges efterårsferie i uge 42, 2020, opstår problemer med den nye ferielov. Vi er nemlig alle overgået til samtidighedsferie fra 1.9.2020, og det medfører at der kun er opsparet 2,08 dage per 1. oktober 2020. Der mangler altså knap 3 dage, for at medarbejderen kan afholde en uges efterårsferie. Så må medarbejderen forsøge at opnå arbejdsgivers accept af, at få ferie på forskud, hvis man skal holde fri i uge 42.

Eller også må medarbejderen være ferietilbageholdende inden da. Al ferie der er overført 31.12.2018 (fra 2018 til 2019), samt al ferie opsparet i perioden 1.1.2019 – 31.8.2019, som ikke er er afholdt 31.8.2020, overføres nemlig automatisk til samtidighedsferie efter den nye lov 1.9.2020. Ved at være ferietilbageholdende i 2020, kan medarbejderen altså overføre dage til den nye ordning, og således have nok til efterårsferie og juleferie 2020. Dette vil du måske orientere medarbejderne om.

 

Vigtige datoer

Juni 2019
Første opkrævning af administrationsbidrag fra Samlet Betaling. Herefter opkræves bidraget hvert kvartal.

1. september 2019
Overgangsperioden starter.

Maj 2020
Medarbejdere tilskrives op til 16,64 dage, til afholdelse 1.5.2020 – 30.9.2020. Der udbetales ferietillæg sidste gang efter de gamle regler.

31. august / 1. september 2020
Overgangsperioden slutter. Samtidighedsferie starter

November 2020
Virksomheden får brev om, at den skal kontrollere og afstemme alle sine indberetninger for overgangsperioden.

31. december 2020
Frist for indberetninger for overgangsperioden. Samtidig skal du vælge om du vil beholde de indefrosne feriepenge eller om du vil afregne dem.

Januar 2021
Medarbejderne præsenteres for virksomhedens indberetning for overgangsåret. De har så mulighed for at gøre indsigelse, hvis de mener, at indberetningerne ikke er korrekte.

Juni 2021
Indeksering af feriemidler i virksomheden. De indefrosne feriepenge skal indekseres løbende (forrentes) så de bevarer deres købekraft på 2020-niveau.

Juli 2021 (og hvert år fremover)
Virksomheden får brev fra Lønmodtagernes Feriemidler i juli hvert år, hvor virksomheden kan læse om den årlige opkrævning af feriepenge, hvordan man kan beholde feriepenge i virksomheden, og hvordan man giver besked, hvis man fortsat vil beholde feriepengene.

31. august 2021 (og hvert år fremover)
Virksomheden skal senest give Lønmodtagernes Feriemidler besked, hvis den ønsker at beholde de feriepenge, den ikke har fået opkrævning på i juli.

Senest 1. september 2021 (og hvert år fremover)
Deadline for betaling af 1. opkrævning.

Klik her for at se datoerne grafisk som tidslinje.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.