Nye betalingsbetingelser og kompensation af faste udgifter

Dette nyhedsbrev handler om nye betalingsbetingelser hos mig som følge af Coronakrisen samt muligheden for ansøgning om kompensation for faste omkostninger som nu er åben.

 

Nye betalingsbetingelser for dig som kunde hos HE Revision.

Regnskabs- og rådgivningsbranchen er ikke så hårdt ramt af omsætningsnedgang som andre steder. På områderne omkring ansøgning om støtteordninger har vi dertil rigeligt at lave. Da vi samtidig kan nyde godt af samme likviditetsstimulerende ordninger som andre erhvervsdrivende med udskydelse af betaling for moms og A-skatter, har jeg besluttet, at disse forbedringer af vores likviditet skal gives videre til vores kunder. Jeg vil derfor forlænge betalingsbetingelserne for mine udskrevne fra fakturaer fra de normale 14 dage til fremover 6 uger. De nye betalingsbetingelser gælder indtil videre for fakturaer skrevet til og med august måned.

 

Kompensation for faste omkostninger

Som følge af Coronakrisen kan du nu søge om kompensation for dine faste omkostninger.

 

Hvilke virksomheder?
Alle virksomheder, foreninger, organisationer og så videre kan snart modtage kompensation for sine faste omkostninger, såfremt omsætningen er faldet mindst 40% som følge af Coronavirus.

 

Perioder
Omsætningstabet måles med omsætningen i en kompensationsperiode i forhold til referenceperioden. Kompensationsperioden er 9/3-2020 – 8/6-2020. Referenceperioden er andet kvartal 2019. Der er særregler, hvis man er stiftet efter andet kvartal 2019.

Tvangslukkede virksomheder, som er påbudt lukket efter bekendtgørelse, kan få kompenseret 100% af de faste omkostninger, hvis de ikke har haft omsætning i tvangslukningsperioden. Denne tvangslukningsperiode skal indeholdes i den normale ansøgning. For den resterede del af perioden 9.3.2020 – 8.6.2020, samt hvis de har haft omsætning i tvangslukningsperioden, kan disse, ligesom alle andre virksomheder, modtage kompensation på 80 % af de faste omkostninger, hvis omsætningen er faldet mellem 80 og 100 procent, kompensation for 50% af de faste omkostninger, hvis omsætningen er faldet mellem 60 og 80%, kompensation på 25 % af de faste omkostninger, hvis omsætningen er faldet mellem 40 og 60%. Man er ikke berettiget til kompensation, hvis omsætningen er faldet under 40%.

 

Hvilke omkostninger?
Der er tale om følgende: Husleje • Leje- og leasingomkostninger • Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede aktiver • Omkostninger til el og opvarmning • Nødvendig løbende rengøring • Ejendomsskatter • Licenser på anvendelse af software m.v. • Abonnementer (herunder forsikringer) • Øvrige faste omkostninger • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver • Renteomkostninger og gebyrer • Nedskrivninger på letfordærvelige varer.

 

Revisorpåtegning
Ved ansøgningen skal der indsendes en revisorpåtegning. Revisor skal med høj sikkerhed udtale sig om realiserede omkostninger 1.12.2019 – 29.2.2020. Dertil skal revisor også udtale som om, hvorvidt den indberettede omsætning er i overensstemmelse med bogføringen. Hvis man opnår kompensation, får man også kompenseret revisorregningen. Dog kun 80%, og maksimalt 16.000 kr. Der er momsfradrag i samme omfang, som man normalt driver momspligtig aktivitet. Det skal være en godkendt og uafhængig revisor, som skal afgive erklæringen. Der er en del kontrolarbejde og dokumentationsarbejde forbundet med erklæringen.

Det er kun den del af mit arbejde, som har med kontrol af omkostningerne at gøre, der refunderes 80 %. Den tid jeg bruger på at beregne størrelsen og arten af omkostningerne, kan du ikke opnå refusion til.

 

Kan jeg selv forberede mig?
Hvis du finder de relevante materialer frem, og foretager den korrekte periodisering, letter det arbejdet en del. Der er tale om:

  • Omsætningen i andet kvartal 2019 og omkostningerne 1.12.2019 – 29.2.2020 samt dokumentation for disse to realiserede forhold – som indledningsvis kan bestå af kontokort fra din bogføring.
  • Derudover skal anvendes den forventede omsætning 9.3.2020 – 8.6.2020 og de forventede omkostninger 9.3.2020 – 8.6.2020. Hvis der er mere end 10% afvigelse mellem de realiserede omkostninger og de forventede omkostninger, skal årsagen til afvigelsen forklares.
  • Derudover skal der anføres en begrundelse for, at omsætningsnedgangen skyldes udbruddet af coronavirus.

 

Der er en del arbejde forbundet med at periodisere indtægter og omkostninger korrekt. Du skal ikke medtage en omkostning, som eksempelvis er betalt i december 2019, i opgørelsen over realiserede omkostninger, men kun den del af omkostningen som vedrører den relevante periode. Det vil sige at fx en forsikring for et helt år, som er betalt i december 2019, udelukkende skal henføres til kompensationsopgørelsen med tre måneder ud af 12. Du kan med fordel forberede dette arbejde. I modsat fald kan jeg hjælpe med det.

Hvis du selv vælger at opstille en liste over omkostningerne, er det meget vigtigt for min efterfølgende kontrol, at man ud fra listen kan følge hver post til det bilag, som ligger til grund for den medtagne omkostning.

Jeg har udarbejdet en skabelon, du kan anvende ud fra din egen bogføring. Hvis du anvender skabelonen korrekt, vil det lette mit beregningsarbejde betydeligt.

Du skal være opmærksom på, at nogle af reglerne for opnåelse af støtte ændres løbende efterhånden som Erhvervsstyrelsen afdækker uklare punkter og direkte uhensigtsmæssigheder.

Der skal søges senest 30. juni 2020. Kontakt mig, hvis du vil høre mere eller have hjælp til kompensation.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.