Indefrosne feriepenge

Dette nyhedsbrev henvender sig kun til dig, som har haft ansatte i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Og som ansatte mener jeg også din egen ansættelse i dit eget selskab.

Din virksomhed har sidst i november modtaget et brev i e-boks angående kontrol af indefrosne feriepenge.

Hvis du allerede har kontrolleret disse, behøver du ikke at læse videre.

Hvis du ikke har kontrolleret dem, skal du gå på virk.dk og foretage en kontrol jf. nedenfor.

virk.dk vil du sandsynligvis opleve, at du ikke har rettigheder til at kunne kontrollere de indefrosne feriepenge.

Så du skal starte med at tildele dig selv disse rettigheder. I den forbindelse er det vigtigt, at du på virk.dk logger ind med den medarbejdersignatur, som har administratorrettighederne i din virksomhed.

 

Gå til virk.dk og log ind.
Find ”mit virk” øverst på siden.
Find ”Brugeradministration” ude til venstre.
Find midt i billedet nederst ”NemLog-in Brugeradministration”.
Vælg ”Brugeroversigt” i den blå menu til venstre.
Vælg dig selv som bruger (der må ikke stå ”fjern” til højre for navn og mailadresse).
Vælg ”Tildel rettighed” ude til venstre – anden nederste menupunkt.
Markér den lille boks øverst med ”Alle rettigheder”
Kvittér nederst til højre ”Tildel”.
Luk dette faneblad i din browser og vend tilbage til virk.dk

 

Herefter er du klar til at kontrollere selve de indberettede indefrosne feriepenge:

Gå op øverst i billedet i søgefeltet og skriv: ”Tjek feriemidler”. Herefter får du ét match, som du vælger midt på din skærm.
Herefter vælger du ”Start selvbetjening” i et blåt felt til højre i billedet.
Nu kan du se virksomhedens indberettede indefrosne feriepenge efter følgende overskrifter:

 

Du skal ikke kontrollere alle beløb.

Men du skal sikre dig:

  • At du selv og din eventuelle ægtefælle, som er ansat i din virksomhed, ikke figurerer under overskrifterne ”Indberettet efter skat” eller ”Indberettet før skat”.
  • At dine timelønnede medarbejdere figurerer under ”Indberettet efter skat”
  • At dine funktionærmedarbejdere figurerer under ”Indberettet før skat”.
  • At de oplistede medarbejdere er nogen du genkender og som du har haft ansat i perioden 1/9 2019 – 31/8 2020.

 
Er alt som det skal være (du behøver ikke at efterberegne selve beløbene), skal du ikke gøre mere.

Er der problemer, tager du fat i mig snarest muligt.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.