Ansøgning om kompensation for hjemsendte medarbejdere

Jeg skriver til dig, fordi muligheden for at søge om kompensation for hjemsendte medarbejdere åbnede i dag.

Jeg vil i næste uge, når presset på IT-systemerne har lagt sig, ringe rundt til jer, som har meldt ind, for at guide jer igennem processen.

I dagspressen lige nu, berettes om lang ventetid for at komme igennem. Jeg gik direkte ind på virk.dk og udfyldte min ”ansøgning” på under 5 minutter.

Jeg vedhæfter den vejledning, jeg har udarbejdet under min gennemgang af ansøgningsproceduren. Du er velkommen til selv at forsøge.

Se vejledning her.

Husk at søge om så stor kompensation som muligt – selvfølgelig ud fra realistiske forventninger og fakta. Får du ansøgt om for stor en kompensation, skal du blot tilbagebetale det for meget modtaget.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.