Nyhedsbrev november 2019

Hermed sender jeg mit nyhedsbrev for november måned 2019

Denne måneds nyhedsbrev har to temaer. Som begge handler om selskaber.
 

Betaling af selskabsskat

For dig der ejer selskab eller selskaber, nærmer en af årets vigtigste datoer sig; den 20. november. Og det handler om betaling af selskabsskat:

  • Den 20. november 2019 skal dit selskab betale en eventuel restskat for indkomståret 2018. Restskatten fremgår af den årsopgørelse, dit selskab har modtaget i sin e-boks. Har du flere selskaber, er det kun moderselskabet (holdingselskabet) der har modtaget en årsopgørelse. Der kommer ikke yderligere opkrævninger vedrørende denne restskat.
  • Den 20. november 2019 skal dit selskab også betale anden rate af aconto selskabsskat for den forventede indkomst i dit selskab for indkomståret 2019. Denne opkrævning blev udsendt i begyndelsen af 2019. Der kommer ikke yderligere opkrævninger vedrørende denne rate.
  • Den 20. november 2019 kan dit selskab betale frivillig selskabsskat for den forventede indkomst for indkomståret 2019.

 

Den skat, dit selskab ikke når at betale den 20. november 2019, bliver opkrævet som restskat den 20. november 2020 – men med et procenttillæg på ca. 3,0. Dette procenttillæg sparer selskabet ved at indbetale forud den 20. november 2019.

Det er kun ved større restskatter, at det kan betale sig at involvere revisor i processen. Det giver ingen mening at betale din revisor kr. 1.000 for at spare kr. 300 i tillæg.

 

Nyheder vedrørende forebyggelse af hvidvask

Revisor (og andre omfattet af Hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer), bliver 10. januar 2020 forpligtet til at indhente oplysninger om sine kundes reelle ejere i form af et registreringsbevis eller et ekstrakt af oplysningerne i registeret over reelle ejere. Registreringsbeviset eller ekstraktet skal indhentes, når revisor etablerer en forretningsforbindelse med et selskab mv. Og formentligt kontrolleres en gang årligt.

Bliver revisor bekendt med, at de oplysninger, der følger af registreringsbeviset eller ekstraktet er uoverensstemmende med virksomhedens egen oplysning om, hvem der er kundens reelle ejere, skal revisor indberette uoverensstemmelsen til Erhvervsstyrelsen. Indberetningen skal foretages hurtigst muligt.

Det ville jo være nærliggende blot at foretage rettelse at registreringen af de reelle ejere. Men dét må revisor ikke, der skal samtidig foretages indberetning til Erhvervsstyrelsen. Og Erhvervsstyrelsen kan som følge af indberetningen anføre en bemærkning om det i CVR-registret.

Eksempel 1

Revisor får i januar 2020 en ny kunde, et anpartsselskabsselskab. Revisor bliver af kunden oplyst, at ejer er Anders Andersen med 50% og Bente Bentsen med 50%. Det viser sig imidlertid, når revisor laver opslag i ejerregistreret / tjekker udskrift fra CVR, at Bente ejer 60% og Anders kun 40%. Kunden forklarer at der for øvrigt skete en handel med 10% af kapitalen for 12 måneder siden, og at de blot ikke har fået det registreret. Og kunden beder samtidig revisorer, om at foretage registreringen.

I dette tilfælde skal revisor indberette til Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt, at der er uoverensstemmelser mellem de reelle ejere som er registreret og de faktiske forhold. Indberetningen skal vedlægges dokumentation.

Der er ledelsesansvar forbundet med den mangelfulde registrering, og selskabet kan tvangsopløses.

Eksempel 2

Et selskab ejes af Anders Andersen med 50% og Bente Bentsen med 50%. De handler 10% af kapitalen mellem sig, så Bente ejer 60% og Anders kun 40%.

Da de godt er klar over, at forholdet om handlen skal indberettes, henvender de sig umiddelbart efter til revisor, som de anmoder om at foretage registreringen.

I denne situation, skal revisor ikke indberette uoverensstemmelsen mellem de faktiske ejerforhold og det registrerede, men blot registrere ændringen som anmodet om.

Afslutning

Reglerne kommer til at gælde alle omfattet af Hvidvaskloven. Denne artikel tager udgangspunkt i revisor, men reglerne gælder også banker, advokater, bogholdere, skatterådgivere osv.

De nye regler kommer efter vores mening til at medføre lettere forvirring, og formodentligt en del indberetninger.

 

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

 

Med venlig hilsen

HE Revision
Henrik Eriksen
Registreret revisor

 

Tlf.: 58 35 12 10

www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.