Nyhedsbrev juli 2018

Informationsteknologi
En revisors opgave er i mange tilfælde mere end kun regnskaber og selvangivelser.

En revisor kan også komme med rådgivning omkring andre forhold, der vedrører din virksomheds drift. Hertil at fremhæve nye måder at løse opgaver på.

Nu er regnskabssæsonen afsluttet for denne gang, og den sidste selvangivelse er tastet og på plads. Jeg har gennem de sidste måneder modtaget mange underskrevne dokumenter retur fra mine kunder – ofte af meget svingende kvalitet og forskellige formater.

Og det bringer mig til at skrive denne generelle opfordring til alle mine kunder.

Med ingen nævnt og ingen glemt vil jeg opfordre jer alle til, at I gør mere ud af jeres administration; at I anskaffer fornuftigt nyere hardware til skanning og printopgaver. Det burde være en selvfølge i disse IT-tider, at enhver virksomhed kan skanne og sende dokumenter i pdf-formater.

Der er ikke ret mange kunder, der kunne finde på at besøge og servicere egne kunder i en gammel rusten, skrammet og bulet varevogn/bil. Man vil gerne signalere ordnede forhold.

Men i flere og flere menneskers opfattelse bliver mailadresserne XX@gmail.com og XX@hotmail.com opfattet lige så useriøse som at ankomme i en skrammet og bulet varevogn.

For ca. kr. 2.000,00 som engangsinvestering og en løbende årlig udgift på ca. kr. 350,00 kan man opnå én mailadresse bygget op om sit eget virksomhedsnavn; fx jens@landmandhansen.dk.

En præcis og tydelig mailadresse sender altså nogle mere professionelle signaler.

Og husk dertil endelig at bruge nogle ressourcer på en god og stærk backup-funktion.

Ferietid
I lighed med tidligere år holder vi først sommerferie til september. Vi er at træffe hele juli og august, hvor Stine udarbejder momsregnskaber. Hvorfor jeg – i lighed med sidste nyhedsbrev – meget gerne vil opfordre jer til at indlevere jeres bogføringsmateriale i god tid inden 1. august.

Mere udvikling
For at fremme forsøgs- og forskningsaktiviteterne i Danmark, og dermed konkurrenceevnen, får virksomheder nu større skattefradrag for omkostningerne, end der er brugt.

Fradragets størrelse
Man får nu fradrag med op til 10% mere end der er brugt. Men det indføres over nogle år. I 2018 og 2019 får man fradrag med 101,5 procent. I 2020 er det 103 procent. I 2021 og 2022 er det 105 procent. I 2023-2025 er det 108 procent. Og i 2026 er det 110 procent.

Får man penge for at lave forsøg og forskning?
Nej. Men skattemæssigt er incitamentet sat op. Hvis et selskab bruger 100.000 kr. hvert år til forsøg- og forskningsomkostninger, vil skatteværdien (fx reduktion af positive skattebetalinger) være 2018: 22.330, 2019: 22.330, 2020: 22.660, 2021: 23.100, 2022: 23.100, 2023: 23.760, 2024: 23.760, 2025: 23.760, 2026: 24.200.

År

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Fradrag

101,50%
101,50%
103%
105%
105%
108%
108%
108%
110%

Skatteværdi

22.330
22.330
22.660
23.100
23.100
23.760
23.760
23.760
24.200

Få penge udbetalt fra SKAT / skattekreditordningen
Skattekreditordningen medfører at virksomheder kan få udbetalt skatteværdien af underskud, der stammer fra forsøgs- og forskningsudgifter mv., der er straksafskrevet. Der kan for hvert indkomstår højst udbetales skatteværdien af 25 mio. kr. Og der kan højst udbetales skatteværdien af det faktisk anvendte beløb. Dvs. at hvis der er brugt 100.000 kr., kan man max få udbetalt 22.000 kr., og altså ikke skatteværdien af det ekstra fradrag på op til 10%.

Hvad omfatter forsøg og forskning?
Der er tale om omkostninger til ”anvendt forskning” dvs. originale undersøgelser, som retter sig mod at tilegne sig ny videnskabelig eller teknisk viden og forståelse. Omkostningerne skal have et kommercielt formål – altså ikke et abstrakt videnskabeligt formål.

Omkostninger til maskiner, inventar og øvrigt driftsmateriel samt fast ejendom kan generelt ikke fradrages, selvom det anvendes til forsøg/forskning/råstofefterforskning. Dette afskrives efter de normale regler. Dog kan driftsmidler og skibe som anvendes til forsøgs- og forskningsvirksomhed (og altså ikke råstofefterforskning), straksafskrives.

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

 

Fortsat god sommer.

 

Med venlig hilsen

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.