Nyhedsbrev januar 2024

Godt nytår. Jeg håber du er kommet godt ind i januar 2024.

Hermed mit seneste nyhedsbrev som handler om renter på restskat. Og vigtige forhold fra den nye bogføringslov.

 

Renter af personlig restskat
Renten af restskat for 2023 er steget markant i forhold til 2022.

Hvis en restskat betales efter 31.12.2023, betales en rente som opgøres dagligt. Denne er 5,5 % årligt. Dvs. at hvis en restskat udgør 220.000 kroner, som betales 1. april 2024 vil renten udgøre 5,5% af 220.000 kroner i 3 måneder, eller cirka 3.000 kr. Dag-til-dag renten på 5,5 % var sidste år på 2,2 % (oprindeligt oplyst af Skattestyrelsen til 1,7 %), så der er tale om en ganske stor stigning.

Da renten ikke er skattemæssigt fradragsberettiget, vil den faktiske omkostning være ca. 8 %, årligt, eller ca. 4.400 kr. i ovenstående eksempel med restskat på 220.000 kr. som betales 1. april 2024.

Hvis der sker betaling efter 1. juli 2024, er restskattetillægget 7,5 % årligt. I eksemplet med 220.000 kr. i restskat svarer dette til 8.500 kr., hvis betalingen sker kort efter 1. juli 2024.

Da restskattetillægget ikke er fradragsberettiget, vil den faktiske omkostning være ca. 11 % for et halvt år. I eksemplet med 220.000 kr. restskat, svarer det til godt 12.000 kr. hvis betalingen sker kort efter 1. juli 2024.

Restskattetillægget var sidste år på 4,2 % (oprindeligt oplyst af Skattestyrelsen til 3,7 %).

Hvis du ikke betaler din restskat senest 1. juli 2024, overføres 23.973 kr. inklusiv tillæg til skatten 2025. Det betyder, at dit fradrag for 2025 vil blive mindre, og du kommer derfor til at betale mere i skat det år. Hvis du for eksempel har en restskat på 15.000 kr. for 2023, som du ikke betaler og dermed får indregnet, betyder det, at du i 2025 skal betale ca. 16.125 kr. mere i skat. Du vil således få 1.344 kr. mindre udbetalt hver måned. Det betyder også, at du først bliver færdig med at betale din restskat for 2023 ved udgangen af 2025.

Fristen for frivillig betaling af restskat er 1. juli 2024. Du kan betale med dankort indtil kl. 23:59. Eller via netbank inden for din netbanks åbningstid. Når du betaler restskat, bliver din indbetaling først registreret 2-3 hverdage efter betalingsdatoen. Du kan se en kvittering i TastSelv under Betaling > Betalingshistorik.

Ved du allerede nu, at dit overskud for 2023 har sprængt alle rammer og væsentligt overstiger beløbet på forskudsopgørelsen, kan du jo snarest muligt indbetale frivillig skat. Dette gøres på skat.dk, hvor du logger ind som privat borger. Har du betalt for meget, kommer det jo til udbetaling, når vi taster din selvangivelse for 2023.

Du behøver derfor ikke vente på en opgørelse fra mig, når du alligevel godt ved, at du får en restskat for 2023. Kontakt mig, hvis du vil have hjælp til at finde en FI-kode til brug for indbetalingen.

 

Lidt om den nye bogføringslov
Der er nu kommet flere detaljer frem om, hvordan vi i dagligdagen helt konkret i skal indrette os for at overholde den nye bogføringslov.

Der er både lettelser og stramninger i forhold til tidligere udmeldinger.

Som jeg har skrevet om i et tidligere nyhedsbrev, er det ikke alle bilag der nødvendigvis skal digitaliseres. Men for at kunne finde rundt i sine bilagsaktiver gør man enten det ene eller andet.

Men at det ikke er alle bilag der skal digitaliseres, kommer især holdingselskaber til gode. Og investeringsselskaber uden andre aktiviteter end modtaget udbytter samt køb og salg af værdipapirer. Her er der ingen krav om digitaliseret bilag. Der er kun krav om benyttelse af et godkendt bogføringsprogram.

Derfor kan små investeringsselskaber og holdingselskaber fortsætte med at få årets bogføring klaret af mig i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet.

 

I den anden retning går kravene til selve brugen af bogføringssystemet. Her strammes der op:

Ved tastning af bilag i bogføringsprogrammet sker dette ofte i kladdeform i en kassekladde. Når posterne ikke er bogført, kan kontonumre og tekster ændres og fejl og misforståelser derved reddes ud inden den endelige bogføring.

Når dit selskab bliver omfattet af den nye bogføringslov, skal der ske en egentlig bogføring af kassekladden i forbindelse med indberetning af moms, lønsumsafgift og andre indberetninger. Det er i skrivende stund ikke helt klart, om Erhvervsstyrelsen opfatter indberetning af A-skat (løn) som en indberetning, der kræver bogføring af kassekladden.

Det er derfor slut med at have åbne kassekladder hele året. Og for kunder, der har svært ved at komme med bilag og forklaringer til posterne, vil kravet om en bogføring af kassekladden forøge den tid vi skal bruge på opgaven. Fordi egentlige omposteringer tager længere tid, end blot det at rette i en kassekladde.

 

Ved udskrifter fra fx e-conomic fremgår det tydeligt af udskriften, at der er tilvalgt muligheden for at ikke-bogførte kladdeposter skal med på udskriften. Det er en kæmpe fordel i det daglige arbejde.

Men ved fremtidige udskrifter til fx momsindberetning skal du gøre dig selv den tjeneste at slå den mulighed fra; at ikke-bogførte kassekladder kan komme med på udskriften.

Hvis du ikke slår muligheden fra, signalerer du, at du måske ikke har bogført kassekladden inden indberetning. Og dermed har du overtrådt bogføringsloven. Og risikere anmærkning fra min side i regnskabet.

 

De nye regler træder i kraft den 1. juli 2024. Og gælder straks for de selskaber, som starter nyt regnskabsår 1. juli 2024. Dernæst træder reglerne i kraft løbende, når et selskab efter den 1. juli 2024 starter nyt regnskabsår – med en overvægt af selskaber som derefter er omfattet den 1. januar 2025.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Lund Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.