Nyhedsbrev december 2023

Med dette årets sidste nyhedsbrev vil jeg starte med at ønske dig en rigtig god jul og et godt nytår.

Jeg har tre emner i dette nyhedsbrev:

  • Inflation og prisstigninger
  • Dokumentation for hvidvask
  • Din forskudsopgørelse og opkrævning af grundskyld

 
Inflation og prisstigninger
Inflationen raser stadig. Det skal du ikke være i tvivl om. Men området har ikke samme bevågenhed som tidligere. De voldsomme prisstigninger er tøjlet. Men en stabil inflation omkring 2% er vi ikke i nærheden af.

Derfor vil jeg gerne gentage mit budskab fra tidligere, at du skal være opmærksom på dine salgspriser; at du får justeret dine priser over for dine kunder i størst muligt omfang. Så det ikke er dig, der sidder tilbage med inflations-aben og tab på bundlinjen.

For vores vedkommende er vi ikke så hårdt ramt af prisstigninger fra vores underleverandører. Jeg har derfor besluttet at holde min timepriser i ro for nu og se tiden an. Der sker derfor herfra ingen prisreguleringer nu pr. 1. januar 2024.

 

Dokumentation for hvidvask
Men at jeg ikke sætter mine timepriser op, er ikke det samme som, at din omkostning til revisor forbliver uændret i 2024. Det kan vi ”takke” reglerne omkring hvidvask og bekæmpelse af terror for.

Jeg bruger snart en større del af min tid på mine kunder med at dokumentere kundekendskab, kundens risiko for at deltage i hvidvask, kundens usædvanlige pengebevægelser m.m., end jeg bruger tid på selve årsregnskabet og selvangivelsen.

Kontrollen med revisors indsats på området ligger i Erhvervsstyrelsen. Og dér findes ingen bagatelgrænser. Ved kontrol af mit arbejde kan jeg på en påtale, få et påbud eller blive politianmeldt.

En påtale gives hvis kontrollen finder forhold, jeg kunne have gjort bedre, men hvor jeg selv har rettet op på proceduren.
Et påbud gives, hvis jeg endnu ikke har nået at rette ind.
Og en politianmeldelse gives for øvrige forhold. En sag, hvor en kollega havde ventet seks dage med at indberette en mistanke om hvidvask hos en kunde, blev politianmeldt, fordi kollegaen havde ventet for længe med anmeldelsen.
Et af de områder jeg skal have mere fokus på, er oprindelsen af mine kunders – herunder især nye kunders – formue. Jeg skal undersøge og vurdere om min kunde har en formue, som med stor sandsynlighed er tilvejebragt ved ærligt arbejde og indkomster, der er opgivet til SKAT.

Hjælper jeg dig i forvejen med din personlige selvangivelse, kan jeg selv hente oplysningerne om din formue og vurdere størrelse i forhold til alder og status. Er der afvigelser hører du fra mig.

Får du ikke hjælp hos mig til din personlige selvangivelse, vil du nu efter den 1. januar opleve, at jeg spørger til din seneste årsopgørelse fra SKAT.

Mine vurderinger af din formue skal jeg naturligvis dokumentere skriftligt og argumentere for det ene eller andet synspunkt. Og det tager tid.

Mine pligter for undersøgelser af formueforhold og kontrol med hvidvask er ikke, fordi jeg er offentlig godkendt revisor. Det gælder ALLE bogholdere, revisorer og regnskabskyndige, som hjælper andre med bogføring, regnskab, økonomi og selvangivelse.

Ønsker du ved selvsyn at se nærmere på min branche, brug da dette link:
https://erhvervsstyrelsen.dk/hvidvask-afgoerelser-og-domme

Vælg ”Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder” og se selv, at der ligger 99 afgørelser.

Søger du på HE, kan du se, at jeg den 15. marts 2022 fik påbud om at opdatere min risikovurdering m.m. Jeg havde købt et færdigt produkt, som Erhvervsstyrelsen fra den ene uge til den anden dumpede uden varsel. Så det var forfra.

Gennemgår du listen, kan du se, at jeg er i godt selskab. Alle de revisionsvirksomheder, som er blevet kontrolleret, findes på listen. Det er umuligt at gå fri eller gøre det godt nok.

 

Din forskudsopgørelse og grundskyld
Måske har du læst om det. Måske har du allerede kontrolleret din forskudsopgørelse for 2024.

Men som noget nyt bliver din grundskyld af de ejendomme, du ejer, nu trukket direkte via din forskudsopgørelse. Og dermed betalt direkte via din løn eller B-skatterater.

Grundskylden kalder vi nu og da også for ejendomsskatten. Og du har været vant til at modtage en ejendomsskattebillet fra kommunen nu i december gældende for det kommende år.

Du vil stadig modtaget en opkrævning fra kommunen. Den vil dække renovation, rottebekæmpelse og lignende afgifter. Men selve grundskylden opkræves nu via forskudsopgørelsen.

Det er efter min opfattelse ikke noget der ligner forenkling. Lejer du din ejendom ud, skal du huske at få fradrag for den grundskyld, der opkræves via forskudsopgørelse. Hjælper jeg med dit udlejningsregnskab, skal jeg nok huske det.

Er ejendommen ejet fx igennem et selskab eller en forening, opkræves grundskylden i en særskilt opkrævning som hidtil. Den bliver udsendt i disse dage.

 

Kontakt mig, hvis du vil vide mere.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Lund Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.