Nyhedsbrev februar 2021

Hermed mit seneste nyhedsbrev med nyt omkring lånemuligheder via skattekontoen.

Dertil også nyt om de planer der ligger omkring beskatning af fri bil.
 

Rentefrie lån til mange virksomheder

Nu kan der anmodes om rentefrit lån. Ordningen er valgfri, og tildeles kun til de som søger.

A-skat mv.
Små og mellemstore virksomheder kan fra onsdag 3. februar 2021 ansøge om at få udbetalt den A-skat og AM-bidrag, de rettidigt har angivet for august 2020 og december 2020, som et rentefrit lån. Skattestyrelsen vurderer at det omfatter 130.000 virksomheder og knap 8 mia. kr.

Ansøgning
Man skal søge via virk.dk, og der skal søges senest den 31. marts 2021. Skattestyrelsen, som står for behandlingen af ansøgningerne, vil behandle alle ansøgninger inden for 5 arbejdsdage. Link til ansøgning.

Tilbagebetaling
Lånet skal tilbagebetales den 1. november 2021. Det sker via skattekontoen.
Ophører virksomheden med CVR-/SE-nummer, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter ophøret. Opfylder virksomheden i løbet af låneperioden ikke betingelserne, skal lånet tilbagebetales straks.

Hvem kan ikke låne?

  • Virksomheder, der inden for de sidste 3 år har fået fastsat moms, A-skat eller am-bidrag foreløbigt, pga. manglende angivelse.
  • Virksomheder, hvor ejeren eller en person i ledelsen inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig.
  • Virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning eller likvidation.
  • Virksomheder som har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån. Man kan dog godt ansøge, hvis man vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
  • Hvis man ikke har et aktivt cvr- eller se-nummer.
  • Offentlig institutioner.

 
Hvis virksomheden afregner A-skat og am-bidrag via fællesregistrering, et det fællesregistreringen, der kan søge om lånet.
Virksomheder med gæld til staten, kan godt låne, men lånet anvendes til at dække virksomhedens gæld helt eller delvist.

Andre låneordninger
Det er tidligere meldt ud at den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 (hhv. 10/5 og 31/5) bliver udskudt med 4,5 måneder for alle virksomheder. Der bliver antageligt ikke mulighed for at til- eller fravælge ordningen. For store virksomheder betyder det, at de penge, der skulle være betalt 31. maj i år, nu skal betales 15. oktober i år. For de små og mellemstore virksomheder flyttes fristen fra 10. maj i år til 27. september i år.

Derudover får virksomhederne også mulighed for at låne penge til at betale A-skat og AM-bidrag i februar og marts. Og ordningen udvides til at omfatte store virksomheder. Alle lån i ordningen skal tilbagebetales 1. februar 2022.

SMV’er kan optage et nyt rentefrit lån til moms. Lånet svarer til den moms, de betaler 1. marts 2021. Lånet er rentefrit, og pengene skal betales tilbage 1. februar 2022.
 

Fri bil og elbil – nye regler på vej i 2021

Lovforslag er fremsat om beskatning af fri bil, el-bil mv. samt beskatning af ladestandere og udlejning af elbil mv.

Beskatning af fri bil
I dag beskattes fri bil af 25 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 20 % af resten. Derudover forhøjes med 1,5 gange miljøtillæg (grøn ejerafgift).

Dette skal efter forslaget ændres adskillige gange over en årrække:

1. juli 2021:            24,5 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 20,5 % af resten. Derudover beskattes man af miljøtillæg (grøn ejerafgift) x 250 %. Hvis man betaler til miljøtillæg på 5.000 kr., beskattes man således af 12.500 kr.

1. januar 2022:      24,0 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 21 % af resten. Derudover miljøtillæg x 350 %.

1. januar 2023:      23,5 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 21,5 % af resten. Derudover miljøtillæg x 450 %.

1. januar 2024:      23,0 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 22 % af resten. Derudover miljøtillæg x 600 %.

1. januar 2025:      22,5 % af hele beregningsgrundlaget. Derudover miljøtillæg x 700 %. Hvis man betaler til miljøtillæg på 5.000 kr., beskattes man således af ekstra 35.000 kr. årligt.

Som arbejdsgiver, medfører det dermed en del ekstra arbejde med at beregne nyt beskatningsgrundlag for fri bil over perioden.

Ladestander
Man beskattes normalt af ladestander som ens arbejdsgiver opstiller på bopælen hos en medarbejder, der har fri elbil eller fri pluginhybridbil. Nu skal ladestander på bopælen være skattefri. Hvis vedtaget i nuværende form, vil det gælde fra 1. juli 2021.

Hvis standeren overgår fra arbejdsgiver til medarbejder, beskattes medarbejderen af godets værdi på overgangstidspunktet. Nu skal overdragelse til medarbejdere kunne ske skattefrit fra 1. juli 2020, men kun hvis medarbejderen i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder er blevet beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil.

Bundfradrag ved deleøkonomi
Når man privat lejlighedsvist udlejer bil, lystbåd, campingvogn mv., er man skattepligtig som personlig indkomst, og der skal ikke betales AM-bidrag. Det gøres ofte ved en regnskabsmetode med præcis opgørelse af indtægter og udgifter.

Man kan i stedet – og noget nemmere – beskattes af bruttolejeindtægten (eksklusive et eventuelt gebyr til bureau) nedsat med et bundfradrag på 10.700 kr. (2021). Indtægter udover bundfradraget, er skattepligtige med 60 %. Der er ét fælles bundfradrag for alle aktiver som er omfattet af ordningen (biler, lystbåde mv.).

I 2021 kan man kun anvende metoden med bruttolejeindtægten og bundfradrag, hvis udlejning sker gennem en virksomhed, der indberetter bruttolejeindtægten til Skattestyrelsen.

Der foreslås fra 2021 et nyt bundfradrag på udlejning af elbiler mv. på 20.000 kr. (2021). Indtægter udover bundfradraget, bliver skattepligtige med 60 %.

Det nye bundfradrag gælder ved privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler (under 50 g co2 per kilometer). Det kunne være en elbil, pluginhybrid mv. Det gælder ikke ved erhvervsmæssig udlejning.

Det nye bundfradrag kommer til at gælde sideløbende med bundfradraget ved udlejning af andre personbiler, lystbåde mv.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.