Corona-krisen – nye momsfrister

Jeg skriver igen på grund Corona-krisen. Der er kommet nye momsfrister:

  • Afregner du moms hvert kvartal, skulle du have indberettet moms den 2. juni 2020 og igen den 1. september 2020. Disse to momsperioder, januar og juli kvartal slås sammen til én momsperiode, som så indberettes og betales den 1. september 2020.
  • Afregner du moms hvert halve år, skulle du have indberettet moms den 1. september 2020 og igen den 1. marts 2021. Disse to momsperioder, første og andet halvår 2020, slås sammen til én momsperioden, som så indberettes og betales den 1. marts 2021.

Det ser ud til, at de virksomheder, der fast får moms retur, fortsat kan angive momsen i de perioder, de har været vant til.

Er du ikke interesseret i disse forlængede momsfrister, og er du ikke klar til at overspringe en momsperiode, kan du fortsat få udarbejdet dit momsregnskab, som du plejer.

Du kan herefter indbetale det beregnede momsbeløb på virksomhedens skattekonto, uanset at du ikke indberetter selve momsbeløbene. Herefter forbliver beløbet på skattekontoen, indtil den dato du efter de nye regler skal indberette to momsperioder på én gang. Husk i den forbindelse at forhøje udbetalingsgrænsen for din skattekonto.

 

For at få vores planlægning til at fungere her på kontoret, har vi desværre ikke mulighed for at udarbejde alle vores kunders momsregnskaber for hele 2020 i perioden 15. januar til 1. marts 2021.

Jeg vil derfor skrive en mail til hver af vores kunder, som vi bogfører for, og fortælle, om netop du kan vente med at aflevere alle dine bilag for hele 2020 til januar 2021.

Ønsker du ikke at blive belastet med en kæmpe momsbetaling den 1. marts 2021 for et helt års drift, kan vi stadig udarbejde et momsregnskab for 1. halvår 2020. Herefter kan du indbetale det beregnede beløb på skattekontoen, hvor beløbet så står dér og venter indtil den 1. marts 2021.

 

skat.dk kan du ud fra følgende link https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900 læse mere omkring de nye frister.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.