Nyhedsbrev marts 2021

Herunder sender jeg nyhedsbrev for marts måned.

Det handler udelukkende om hjælp til Coronaramte virksomheder. Og måske også hjælpe til dem, der ikke er så ramte.

Momslån 1. marts 2021
Virksomheder kan rentefrit låne penge af staten, svarende til momsen der skal indberettes og betales 1. marts 2021.

Hvilket beløb?
3. og 4. kvartals moms blev lagt sammen, for kvartalsafregnende virksomheder. For halvårsafregnende virksomheder, blev 1. og 2. halvårs moms lagt sammen. Der er altså tale om momsen for enten hele eller det halve af 2020. Beløbet kan nu lånes rentefrit af staten. Det har Folketinget vedtaget den 23. februar 2021.

Hvem kan låne?
Man kan udelukkende få lov til at låne, hvis man har indberettet rettidigt, dvs. senest 1. marts 2021. Ordningen med momslån gælder i øvrigt ikke virksomheder under konkursbehandling, virksomheder under rekonstruktionsbehandling, virksomheder under likvidation eller virksomheder under tvangsopløsning.

Betal momsen
Udgangspunktet er, at man betaler sin moms 1. marts 2021. Når man så søger om lånet, bliver et tilsvarende beløb, indsat på Skattekontoen. Der kan søges fra forventeligt 17. marts, og der sker udbetaling forventeligt 12 dage senere til Skattekontoen, medmindre der er behov for at foretage kontrol af anmodningen. Hvis der derefter er positivt indestående på Skattekontoen, og der ikke er andre udeståender med Skattestyrelsen, og man ikke har forhøjet udbetalingsgrænsen, udbetales pengene til virksomhedens bankkonto i løbet af yderligere 5 dage. Dvs. den 3. april (det er en lørdag, så 5. april). Ministeren tager forbehold for, at der kan opstå uforudsete udfordringer af systemteknisk eller driftsmæssig karakter, som vil forsinke processen.

Eller betal ikke momsen
Hvis man ikke betaler til tiden (en del virksomheder har ikke likviditet til at betale), kan man godt opnå lån alligevel. Lånet vil så ikke komme til udbetaling, men blive anvendt til at modregne gælden.

  • Det betyder at man godt kan opnå lånet, selvom man ikke har betalt momsen som forfalden 1. marts 2021.
  • Det kan ske, at man modtager en rykker for betaling, i forløbet. Og rykkergebyrer kan blive pålagt i den forbindelse.
  • Der vil påløbe renter fra betalingsfristen og frem til lånet bevilges (forventeligt renter i ca. 29 dage).
  • Renter og gebyrer kan ikke lånes/skyldes, og de skal betales. Ellers overgår de til alm. inddrivelse med foged osv.

 
I praksis virker låneordningen således som en udskydelse af betalingsfristen, dog med renter, gebyrer og opkrævninger til følge.

Konkurs og betalingsordninger
Man kan godt få lån, selvom man bliver begæret konkurs mellem 1. marts og inden lånet bevilges, dog ikke hvis man tages under faktisk konkursbehandling. Og hvis virksomheden efter lånets udbetaling tages under konkursbehandling eller rekonstruktionsbehandling, vil virksomheden straks skulle tilbagebetale lånet.
Omkring betalingsordninger på Skattekontoen, har ministeren desværre kun udtalt sig om a-skattelån. Vi formoder dog at der heller ikke ved moms-lån, er problemer med at optage lånet, selvom man har indgået en betalingsordning på Skattekontoen.

Tilbagebetaling
Lånet er rentefrit, og pengene skal betales tilbage 1. februar 2022. Det sker via Skattekontoen.

Skattekontoen
Det er samtidig besluttet, at der sker forlængelse af perioden med forhøjelse af beløbsgrænsen for indestående på skattekontoen til 1. juni 2022. Dermed kan virksomheder med overskudslikviditet anvende Skattekontoen i en rum tid, inden der sker automatisk overførsel til banken, med evt. negativ rente til følge.
Udskydelse hænger sammen med udskydelse af lån til a-skat i en anden låneordning.

Hvis du blot er det mindste i tvivl, om du skal søge om dette momslån, er det min opfordring, at du skal søge; forhøje udbetalingsgrænsen på Skattekontoen og lade lånet blive på Skattekontoen. Derved har du skabt en likviditetsreserve for din virksomhed for de kommende måneder. Det sidste år i Coronaens tegn har tydeligt vist, at tingene ikke udvikler sig i den retning som vi og politikerne håber på.

Jeg har flere kunder, der på nuværende tidspunkt har fortrudt, at de ikke har søgt om det tilsvarende momslån i foråret 2020.
 
 
Kontakt mig hvis du vil høre mere.
 
 
Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.