Nyhedsbrev juni 2019

Først lidt om den nye ferielov:

Den 1. september 2019 mærker vi de første tegn på den nye ferielov, som reelt først træder i kraft den 1. september 2020.
Næsten alle ansattes feriepenge, gældende både timelønnede og funktionærer, for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal indefryses og må ikke udbetales til medarbejderen.
Som medarbejder kan det måske føles lidt trist at vide, at disse 12 måneders feriepenge først udbetales når man forlader arbejdsmarkedet. Jeg møder ikke den store begejstring for idéen hos de berørte personer jeg møder.

Dertil er der stillet borgerforslag om at få de indefrosne feriepenge udbetalt nu og her. Se dette link:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02442

Hvis du ønsker at imødekomme dine medarbejdere på dette område, findes der muligheder, hvis man kommer i gang nu.
Det er kun lønnen i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, der er beregningsgrundlag for de indefrosne feriepenge. Lønnen for juli og august 2019 tæller ikke med i den forbindelse.
Reglen om at indefryse feriepenge gælder ikke, hvis man er selvstændig erhvervsdrivende.
Reglen gælder heller ikke hvis man er ansat i sit eget ApS eller A/S.

 

Herefter gentager jeg et tidligere emne, nemlig de nye regler om registrering af varebiler:

Alle varebiler skal registreres
Uanset om din varebil (totalvægt 2000-3500 kg) anvendes til firmakørsel eller godskørsel for fremmed regning, skal den registreres til formålet, inden 1.7.2019. Også selvom problemerne med social dumping kun består for maksimalt ca. 11.500 biler som anvendes til godskørsel, ud af 286.000 varebiler i Danmark, altså 4%. Registrering koster 100 kr. per bil, udover tiden der går med det.

Firmakørsel
Dette omfatter kørsel med gods/varer, som tilhører eller er lejet eller lånt af den virksomhed, der er registreret som bruger af varebilen. Det er fx en bil som tilhører/bruges af en håndværksvirksomhed eller fx en bil der anvendes til madudbringning i restaurationsvirksomhed eller pizzeria. Det omfatter også fx en butik der selv står for levering til af solgte varer til kunder.
Manglende registrering medfører, at kørslen vil blive anset for godskørsel for fremmed regning.

Godskørsel for fremmed regning
Dette omfatter transport af gods over 11 kg. per stykgods, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. Ud over at bilen skal registreres, skal også varebilstilladelser registreres til den varebil eller vogntog, man ønsker at benytte tilladelsen til.
Det er ikke klart hvordan man skal opfatte situationen hvor en murer transporter nogle varer for elektrikeren, til samme byggeplads. Elektrikeren ejer materialerne, men mureren fragter dem i sin varebil. Er det nu firmakørsel, hvor man hjælper en ven, eller er det godskørsel for fremmed regning? Afgørende spørgsmål, for man risikerer bøder, hvis man udfører godskørsel, uden at være registreret og have tilladelse til det.

Tilladelse og uddannelse for godskørsel for fremmed regning
Varebilsvognmænd skal bestå en varebilsvognmandsuddannelse samt have varebilstilladelse, som koster 1.400 kr. og gælder 10 år, mens chauffører skal bestå en grund- eller efteruddannelse. Man kan i visse situationer blive undtaget (se varebilskrav.dk). Varebilschauffører skal have et varebilschaufføruddannelsesbevis liggende i bilen. Manglende bevis kan medføre bøde. Varebilschaufføruddannelsesbevis koster 340 kr. og gælder i 5 år.

Leasing
Det er som udgangspunkt leasingtagers ansvar at få bilen registreret korrekt. Dette er imidlertid ganske problematisk, da leasingselskabet har den ene halvdel af registreringsattesten, og leasingtager derfor ikke har adgang til omregistrering. Det medfører formentligt, at leasingtager skal betale leasingselskabet for at hjælpe sig med omregistrering. Udover de 100 kr. i gebyr, og tiden der medgår til det.
Leasingselskabet skal printe en ny attest og sende et eksemplar til chaufføren. Den nye attest skal ligge i bilen.

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
Fax: 58 35 12 05
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.