Nyhedsbrev fra revisor – Corona

Jeg sender er dette nyhedsbrev med diverse opdateringer vedrørende støtteordningerne.

Udskydelse af A-skat og AM-bidrag

I disse måneder er betaling af A-skat og AM-bidrag udskudt. Efter planen skulle der have været tre måneder til efteråret med dobbeltbetalinger.

Der ligger nu et lovforslag der stort set vender op og ned på de næste 12 måneders betaling af A-skat og AM-bidrag.

Jeg anbefaler at du læser og gennemgår dette skema grundigt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk at ovenstående frister kun er et lovforslag.

Ansøgning om rentefri momslån

Du kan til og med mandag den 15. juni 2020 søge om et rentefrit momslån svarende til den moms din virksomhed betalte 2. marts 2020.

Det er i skrivende stund kun 7,4 % af virksomhederne der har søgt om dette momslån. Hvis du ønsker denne likviditetsreserve til rådighed, men at du ikker ønsker pengene udbetalt til virksomhedens bankkonto, kan lånet stå som buffer inde på virksomhedens skattekonto.

Lønkompensation forlænges

Lønkompensationsordningen forlænges til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

Der ydes dog ikke støtte i den normale ferieperiode. Medarbejdere skal derfor holde op til 15 dages ferie. Hvis man ikke har aftalt andet, så holdes ferien forholdsmæssigt, dvs. at hvis medarbejderen hjemsendes halvdelen af dagene i den ny periode, skal medarbejderen holde 7,5 dages ferie. Kravet om at medarbejderen skal holde ferie gælder alene, hvis medarbejderen har optjent ferien. Der kan således opnås lønkompensation i op til én måned i perioden. Ordningen ophører herefter endeligt.

Eksempel
En mindre virksomhed hjemsender 4 ud af 10 medarbejdere fra 9. juli til 29. august. De pågældende medarbejdere har optjent 15 dages ferie efter ferieloven. Medarbejderne skal derfor afholde ferie i tre uger fra den 9. juli til den 29. august. Virksomheden kan modtage lønkompensation for perioden fratrukket tre uger pr. medarbejder.

Kun 1 måned
I alle tilfælde bliver virksomheden modregnet tre ugers kompensation, også selvom medarbejderen ikke har opsparet ferie.

30% (eller mindst 50 medarbejdere)
Kravet om at der hjemsendes mindst 30% medarbejdere, gælder stadig. Dette skal ses som et gennemsnit over hele perioden som der søges lønkompensation for.

Hvis genindkaldelse fører til, at man kommer under 30%, vil man efterfølgende blive bedt om at dokumentere behovet for genindkaldelse – fx fordi virksomheden fik ordrer, som den ikke havde forudset eller tilsvarende. Hvis dette er tilfældet, vil man fortsat være berettiget til lønkompensation, også selvom man kommer under kriteriet om 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Men der skal formentligt være tale om uforudsete forhold, der gør at man genindkalder, så man kommer under 30% i gennemsnit over lønkompensationsperioden.

Ikke opsigelse
Man må ikke afskedige ansatte af økonomiske årsager i lønkompensationsperioden. Det gælder både hjemsendte, og ikke-hjemsendte medarbejdere.

Hjælp til tvangslukkede
Lønkompensationsordningen forlænges også for virksomheder som har fuldt lukket, fordi de ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder ophører ordningen, når forbuddet ophæves.

Ansøgning
Der skal ansøges separat om kompensation for den nye periode. Det er endnu ikke muligt på nuværende tidspunkt at søge for den ny periode.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere om ovenstående eller have hjælp til kompensation.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.