Nyhedsbrev februar 2018

Revisors adgang til dine skatteoplysninger

I vores arbejde med din personlige selvangivelse er det vigtigt for os, at vi har adgang til dine skatteoplysninger på skat.dk.

Vi har i løbet af de sidste måneder oplevet, at rigtig mange af vores adgange til kunders skatteoplysninger er udløbet. Der er nemlig en udløbsdato på, når vores adgang bliver etableret.

Jeg kan forudse ekstra arbejde de næste måneder fra vores side med at bede dig/jer om at genetablere vores adgang til skatteoplysningerne. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du allerede nu vil sikre dig, at vores adgang til dine skatteoplysninger er intakt.

På min hjemmeside, via dette link, kan du genoprette min adgang: https://he-revision.dk/adgang-til-skatteoplysninger/

Fradrag for Rotary, Lions m.m.
Det ser ud til, at SKAT har blødt op i deres tidligere praksis med konsekvent at nægte fradrag for kontingent for medlemskab af Rotary, Lions og andre lignende klubber og foreninger.

Men det vil stadig være en individuel vurdering fra sag til sag, om der kan opnås fradrag for kontingentet.

Bitcoins, dårlig skattemæssig behandling
Virtuel valuta giver udfordringer og store ulemper ved beskatning.

Skattefrit:
Hvis man privat har købt en digital/virtuel valuta som en valuta, der skulle bruges til at betale med, og måske af ideologiske årsager, skal der ikke ske beskatning. Der vil være tale om salg af et ”privat aktiv”, som ikke beskattes. Tilsvarende er der heller ikke fradrag for et tab, hvis et sådan realiseres.

Skattepligt:
De store værdistigninger i 2017 har betydet, at flere køber bitcoin som en investering, hvor formålet med investeringen er at opnå en fortjeneste ved handel med valutaen. Hvis man på den måde spekulerer i investering, vil en gevinst være skattepligtig. Og et tab fradragsberettiget.

Et par forhold, der komplicerer skatten, er, at man ser hver handel for sig. Man kigger ikke på de totale handler i året og medtager et nettobeløb. Derudover beskattes gevinst som personlig indkomst, mens tab ved spekulation er ligningsmæssige fradrag. Altså en forskel på ca. 25% på beskatning ved gevinst og tab.

Eksempel: En handel med bitcoin giver gevinst på 10.000 kr. I den givne situation er der tale om spekulation, og skatten er derfor personlig indkomst (ca. 50%) = 5.000 kr. Skatteyder taber så 6 mdr. senere 10.000 kr. på bitcoin. Fradrag ved tab er ligningsmæssigt fradrag (ca. 25%) = negativ skat med 2.500. Samlet betyder det, at skatteyder betaler 2.500 kr. til SKAT, på trods af at gevinst/tab er = 0. Således beskattes en gevinst, som ikke er opnået. Tab er i øvrigt kun fradragsberettigede, hvis der er tale om et handelstab. Tab som følge af bedrageri, hacking, computere der er gået i stykker, osv. er derfor ikke fradragsberettiget.

Skatterådet forventes at afgøre disse forhold, og andre retningslinjer i februar 2018.

Er gevinster så beskattet?
Der er ikke noget separat felt på selvangivelsen til at selvangive gevinst eller tab på virtuelle valutaer. Derfor kan SKAT ikke lave en statistik over, om der historisk er sket beskatning. Og der er ikke tilstrækkeligt datamateriale fra SKATs kontroller, til at SKAT på nuværende tidspunkt kan udtale sig om, hvorvidt folk ”glemmer” at medtage gevinster til beskatning.

Den forskellige skattemæssige behandling:
SKAT vil have en interesse i at forsøge at bevise, at der ved gevinst var tale om spekulation, og at der dermed er skattepligt. Det er sådan, at SKAT i visse situationer med gevinst vil påstå skattepligt, og så er det op til skatteyder at bevise, at der ikke var tale om spekulation/skattepligt. Skatteyder skal således argumentere og bevise det modsatte af spekulation, hvis skattepligt skal undgås. Vi mener det vil være vanskeligt at argumentere for ikke-spekulation, men argumenterne kan bl.a. være:

  • Man har købt valutaen for lang tid siden, gerne mange år.
  • Man har faktisk foretaget betalinger med valutaen. Jo flere, jo bedre, gerne igennem mange år.
  • Man har ikke foretaget jævnlige køb/salg af valutaen.
  • Man har ikke handlet med køb/salg af andre valutaer.

 

Hvis man derimod har handlet mange gange, primært indenfor de sidste 1-2 år, har handlet med mange forskellige virtuelle valutaer, aldrig har brugt valutaen til betaling, og man har overskudslikviditet og en kendt historik for spekulation, taler det for skattepligt, og vi tror, at det vil udløse en del sager, som ender med skattepligt.

Fradrag for bidrag til velgørenhed
Danmarksindsamlingen er lige afsluttet. Og vi ser også flere og flere af vores kunder aflevere bilag for betaling til velgørenhed; Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse og lignende.

Derfor vil jeg lige genopfriske reglerne for virksomheders fradragsmuligheder for bidrag til velgørenhed:

Det er ikke selve bidraget, som virksomheden kan opnå fradrag for. Det er den reklameeffekt, som følger med betalingen af bidraget, der udløser fradragsretten.

Kan man ikke konstatere en reklameeffekt, er der ikke noget fradrag.

Reklameeffekten kan opnås på forskellige måder:

  • Din virksomhed bliver måske omtalt i en stor fælles annonce i den lokale avis.
  • Du bliver måske berettiget til at medtage et logo på din hjemmeside eller i dine mails.
  • Du får måske et diplom, som kan ophænges i din detailforretning, hvor den ses af alle dine kunder.

 

Kan der ikke opnås fradrag i virksomheden, vil det ofte være en bedre løsning at indbetale bidraget som privatperson med angivelse af dit CPR nummer og dermed opnå fradrag på din selvangivelse som alle andre lønmodtagere.

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.