Nyhedsbrev december 2015

Hvis man giver gaver væk til kunder, anses dette skattemæssigt for at blive givet væk, for at opnå et salg eller proflere virksomheden.
Der er således tale om repræsentation, og dermed tale om 25 % skattefradrag, og ikke noget mom drag.
Hvis man giver en gave væk til 80 kr. + moms = 100 kr., vil skattevæsenet dermed være med til a (100 x 25 % x 23,5 % skat =) 5,875 kr. De resterende ca. 94 kr. vil virksomheden selv skulle betal Hvis der generelt skal opnås større skattefradrag (og momsfradrag), skal der være tale om salgso ninger, dvs. omkostninger afholdt over for en ubestemt bred kreds af kunder.

Julegaver til forretningsforbindelse
Gaver til andre forretningsforbindelser end kunder, anses skattemæssigt for at blive givet væk, for at opnå et salg eller proflere virksomheden.
Der er således tale om repræsentation, og dermed tale om 25 % skattefradrag, og ikke noget momsfra-drag.
Hvis man giver en gave væk til 80 kr. + moms = 100 kr., vil skattevæsenet dermed være med til at betale (100 x 25 % x 23,5 % skat =) 5,875 kr. De resterende ca. 94 kr. vil virksomheden selv skulle betale.

Julegaver til medarbejdere
Der er skattefradrag for julegaver til ansatte. Dette gælder gaver i naturalier op til 800 kr. De ansatte bli-ver ikke beskattet.
Rede penge og gavekort anses uanset beløbets størrelse for løn, med dertil hørende krav om beskat-ning hos medarbejderen (skattetræk). Dog har der været et par afgørelser om, at medarbejderen ikke blev beskattet af en julegave på 800 kr. i form af gavekort til en række forskellige ting. Det vil være en betingelse, at gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter.

Der er ikke momsfradrag
Hvis der gives en gave væk på en værdi af 640 kr. + moms = 800 kr. er der fuldt skattefradrag, og skat-tevæsenet vil dermed være med til at betale (800 x 23,5 % skat =) 188 kr. De resterende 612 kr. vil virk-somheden selv skulle betale.

Sammenhæng med bagatelgrænsen
Bemærk at der skattemæssigt fndes en bagatelgrænse for beskatning hos medarbejdere på 1.100 kr. om året. Hvis medarbejderen modtager et mindre beløb end dette, er medarbejderen ikke skattepligtig. Hvis julegavegrænsen på 800 altså ikke er overskredet.

Eksempel 1: Hvis medarbejderen modtager en julegave på 900 kr. og andre gaver i løbet af året på 500 kr., bliver medarbejderen beskattet af alle 1.400 kr. Begge grænser er overskredet.

Eksempel 2: Hvis medarbejderen modtager en julegave på 800 kr. og andre gaver i løbet af året på 300 kr., bliver medarbejderen ikke beskattet. Ingen af grænserne er overskredet.

Eksempel 3: Hvis medarbejderen modtager en julegave på 800 kr. og andre gaver i løbet af året på 1.000 kr., bliver medarbejderen beskattet af 1.000 kr. Kun bagatelgrænsen på 1.100 kr. er overskredet (medarbejderen modtager samlet 1.800 kr.). Dvs. at julegaven altid er skattefri, når værdien på de 800 ikke er overskredet.

Når man skal regne gaver sammen, til brug for bagatelgrænsen, skal man medregne julegaven i form af naturalier op til kr. 800 kr., påskeæg, vingaver, blomster, deltagelse i motionsløb, adgang til svømmehal, årskort til Zoo, fribilletter til sportsbegivenheder (dog ikke vedr. sponsorater) og andet. Lejlighedsgaver skal ikke medregnes, fx en gave som følge af medarbejderens bryllup.

Indberetningspligt
Det er medarbejderens selv, som skal indberette beløbet på årsopgørelsen, hvis arbejdsgiveren i løbet af året giver gaver, som samlet set overstiger 1.100 kroner.
Arbejdsgiveren skal indberette gaven, hvis det er en kontantgave, eller hvis der gives en gave, hvis vær-di overstiger 1.100 kroner. Dog skal der ikke ske indberetning af lejlighedsgaver.

Fysiske gaver, eller gavekort
Det kan af og til være en fordel at give fysiske gaver væk i stedet for gavekort, da en fysisk gave giver mange en følelse af at blive tænkt særligt på.

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.