Nyhedsbrev april 2024

Store bededagstillæg

Store bededag er en almindelig arbejdsdag fra den 1. januar 2024

Det medfører, at medarbejderne som udgangspunkt skal på arbejde. Eller man kan pålægge medarbejderen en feriedag på denne dag som på enhver anden arbejdsdag. Eller man kan give medarbejderne betalt fri.

  • Timelønnede med S/H-opsparing får ikke nedsat opsparingen (selvom der er en helligdag mindre).
  • Månedslønnede får et tillæg på 0,45 % af den påregnelige årsløn. Tillægget udbetaltes enten med den almindelige månedsløn eller 2 gange om året sammen med ferietillægget i maj og august.

Det er min holdning indtil videre, at man skal udbetale løntillægget, selvom arbejdsgiver fastholder store bededag som en betalt fridag, eller giver medarbejderen en anden betalt fridag. Der må forventes en praksis på dette område der stille og roligt finder en model de kommende år.

Der er også regnskabsmæssige konsekvenser af dette.

Tillægget og påregnelig løn

Tillægget skal beregnes af påregnelig årsløn, fx:

  • løn
  • arbejdsgivers pensionsandel
  • tillæg for vagtordning / arbejde på særlige tidspunkter
  • rådighedstillæg
  • anciennitetstillæg
  • fritvalg
  • og personalegoder, som medarbejderen ikke får under ferie

Overarbejde skal ikke indgå, ligesom personalegoder, som medarbejderen får under ferie, heller ikke skal indgå.

Løntillægget skal udbetales enten løbende eller i maj og august sammen med ferietillægget. De to tillæg bliver ikke beregnet ens. Man skal fx beregne løntillæg pga. Store Bededag af arbejdsgivers pensionsandel, men dette skal ikke beregnes for ferietillæg.

Det løntillæg, som er optjent siden sidste udbetaling af løntillægget, skal udbetales ved fratræden.

Tillægget skal vises særskilt på lønsedlen.

 Regnskabsmæssige konsekvenser ved årsmodellen

Hvis man anvender årsmodellen, skal virksomheden i årsregnskabet indregne optjent løntillæg frem til statustidspunktet som en forpligtelse. Det skal indregnes som kortfristet gæld under ”Anden gæld”.

Fakturering for kørsel til mine kunder

Der er sket meget store digitale ændringer de sidste tre år med hensyn til onlinemøder; mulighed for at jeg kan fjernstyre mine kunder skærme og pc samt vores fælles brug af cloud-løsninger, fx e-conomic.

Mine tidligere kørselsmønstre med at køre rundt til jer kunder og holde flere møder på én dag eksisterer ikke mere. Det er ikke længere muligt for mig at sammensætte en hel mødedag ude hos jer kunder, fordi de fleste opgaver nu løses på distancen.

Jeg kører stadig gerne ud til dig. Men for ikke at belaste alle kunder gennem en eventuel forøgelse af min timesats på grund af meget spildtid ved kørsel, vil jeg fra og med 1. juli 2024 fakturere statens takst for skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel til opgaver uden for Slagelse Kommune. Taksten er pt kr. 3,79 pr. km.

Kontantgrænsen er vedtaget nedsat

Jeg vil lige minde dig om, at kontantgrænsen fra 20.000 kr. til 15.000 kr. blev nedsat den 1. marts 2024.

Lovændringen blev vedtaget 22.2.2024. Kontantforbudsgrænsen nedsættes til 15.000 kr. med virkning fra 1. marts 2024, således at erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvaskloven, ikke må modtage kontantbetalinger på 15.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Kontakt mig hvis du vil vide mere.

Med venlig hilsen

HE Revision
Henrik Lund Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.