Revisors arbejdsopgaver ved udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang af regnskabet kan være relevant for kunder, der har brug for en erklæring som udtrykker en større grad af sikkerhed, men ikke har behov for fuld revision efter de internationale standarder.

Kravet om udvidet sikkerhed kan komme fra banken eller fra leverandører, der søger grundlag for en kreditvurdering af kunden.

 • Omsætning overstiger 8 mio. kr.
 • Balance overstiger 4 mio. kr.
 • Mere end 12 ansatte.


En udvidet gennemgang kan således ofte træde i stedet for revision efter internationale standarder. Det kræver blot at kunden ikke overtræder to af følgende tre størrelser:

 • Omsætning større end 72 mio. kr.
 • Balance større end 36 mio. kr.
 • 250 ansatte.


En udvidet gennemgang af et regnskab bygger på samme principper som et review (se herom).

Revisor foretager analyser af regnskabets beløb, spørger kunden om beløbenes rigtighed.

Revisor kan uden egentlig kontrol lægge kundens oplysninger til grund:

 • om debitorernes indbetalinger i nyt år.
 • om lageropgørelser. Dog ved analyser og kritisk sans, sikre sig at lageret ikke er misvisende.


Foruden de opgaver som er knyttet til en opgave om review (se herom), skal revisor ved udvidet gennemgang endvidere skriftligt indhente relevante oplysninger:

 • hos kundens bank og advokat
 • i det elektroniske tinglysningssystem


Desuden kræves afstemning af tre indberetninger af henholdsvis:

 • moms
 • løn/A-skat
 • lønsumsafgift


Den udvidede gennemgang forpligter revisor til at indhente skriftlig engagementsforespørgsel hos banken.