Revisors arbejdsopgaver ved review

Ved erklæring om review har revisor pligt til at bruge sin kritiske sans og analysere regnskabets poster.

Er kundens vareforbrug fx steget med 30 %, mens omsætningen kun er steget 10 %, skal revisor opklare årsagerne. Det samme gælder hvis renteudgifterne er fordoblet siden sidste år, mens gælden er uændret.

Et review forpligter derimod ikke revisor til at efterprøve kundens oplysninger om aktiver og passiver. Fortæller kunden fx, at virksomhedens biler er gældfri, at ingen debitorer har betalingsvanskeligheder eller at tilgodehavender er korrekt angivet – vil revisor lægge dette til grund for opgørelsen.

Udover review af regnskabet kan kunden bede revisor om yderligere arbejder, fx deltagelse ved lagerkontrol. Men revisor må ikke i sin reviewerklæring give særskilt udtryk for særlig sikkerhed omkring lagerets værdi.

Ved en erklæring om review skal revisor skriftligt dokumentere sit kendskab til kunden samt omfanget og karakteren af sit arbejde, fx ved brug af tjeklister.