Internationale standarder

HE Revision tilbyder ikke revision efter de internationale standarder. Vi har – sagt på en anden måde – ikke dette produkt på vores hylder.

Grunden er, at kunder, der har brug for en fuld revision efter de internationale standarder enten

 • er for store til at passe ind i vores forretningskoncept
 • har så store interne vanskeligheder, når samarbejdspartnere (leverandører og/eller
  banker) kræver fuld revision, at kunden ikke er interessant for os, eller
 • tilhører en særlig branche med lovpligtig revision, hvor vores manglende brancheken-
  skab medfører, at vi ikke kan udføre opgaven på betryggende vis.

Revision af regnskab efter internationale standarder pålægger revisor at efterprøve alle vigtige poster.

Det kan fx ske på følgende måde ud fra tre tænkte regnskabsposter:

 • Kunden meddeler at der ikke er pant i virksomheden biler
  Revisor tager oplysninger i den elektroniske bilbog baseret på stelnumre. Revisor gennemgår lånedokumenter m.m. og vurderer sandsynligheden af oplysningerne om gældfrihed.
 • Kunden meddeler at ingen debitorer har betalingsvanskeligheder
  Revisor kontrollerer at betalingerne er sket ved at gennemgå debitorposterne. Desuden gennemgås kreditnotaer fra følgende regnskabsårs første periode for at sikre, at ingen debitor fra statusdagen er udlignet med en kreditnota.
 • Kunden meddeler at alle kreditorer er korrekt medtaget i årets regnskab
  Revisor gennemgår kundens udbetalinger fra følgende regnskabsårs første periode for at sikre, at alle kreditorer er medtaget på statusdagen.

Foruden den grundige kontrol af de større regnskabsposter har revisor pligt i udstrakt grad at dokumentere sine overvejelser om alle regnskabsposter og sit kendskab til virksomheden, ledelse, dagligdag, fremtidsplaner mm. Revisor skal desuden skriftligt vurdere virksomhedens overlevelsesevne 12-18 måneder efter regnskabsårets udløb.

Til denne dokumentation kræves mellem 50 og 100 A4-ark for et mindre anpartsselskab med 3-10 ansatte. Udgifterne til en revision efter international standard vil derfor være for høje for de fleste selskaber/kunder.